புதன், 17 மே, 2023

# பட்டினத்தார் பாடல்#

 மாலைப்பொழுதில் நறுமஞ்சல் அரைத்தே குளித்து

வேலை மினுக்கிட்டு விழித்திருந்து- சூலாகிப்

பெற்றாள் வளர்த்தாள் பெயரிட்டாள் பெற்றபிள்ளை

பித்தானால் என்செய்வாள் பின்.

    # பட்டினத்தார்    பாடல்#

 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

உங்களின் கருத்துரைகள