திங்கள், 26 செப்டம்பர், 2016

பயனில்லாத ஏழு?ஆபத்துக்கு உதவாப் பிள்ளை
அரும்பசிக்கு உதவா அன்னம்
தாபத்தைத் தீராத் தண்ணீர்
 தரித்திரம் அறியாய் பெண்டீர்
கோபத்தை அடக்கா வேந்தன்
குருமொழி கொள்ளாச் சீடன்
பாபத்தைத் தீரா  தீர்த்தம்
பயனில்லை ஏழும்தானே   


விவேகசிந்தாமணி