வெள்ளி, 10 பிப்ரவரி, 2017

கடத்­திய தமி­ழர்­களை கொன்­ற­பின்னர் வேன் துண்­டு­க­ளாக வெட்­டப்­பட்­டுள்­ளது

அகதி முகாம்களுக்குள் 28 வருடங்களாக வாழ்வது எமக்குத் தெரியாது !