புதன், 10 மார்ச், 2010

Clean your computer

என்னை பல நாட்கள் கணனியுடன் அலையவைத்த,கணனி திருத்துநர்கள் அனைவருக்கும், இந்தப் பதிவு சமர்ப்பணம்.

நமது கணனி வாங்கியதற்கு பிறகு எவ்வளவு நாளாகியும் கழட்டித் துப்பரவு செய்யாமல்
வைத்திருப்போம் அல்லவா,அதைக் கட்டாயம் கழட்டி எப்படி துப்பரவு செய்ய வேண்டும்
என்பதை மைக்ரோ சொவ்ட் நிறுவனம் ஒரு பதிவு போட்டிருக்காங்க,நீங்கள் கழட்டித் துப்பரவு செய்யாவிட்டால்,உபகரணங்கள் தூசுகளால் மூடப்பட்டு,அதிக வெப்பத்தால் பாதிக்கப்பட்டு,பராமரிப்புச் செலவு கைக்கு அடங்காமல் போவதைத் தடுக்க இந்த முறை உங்களுக்கு உதவி செய்யும்.  கழட்டுவதற்கு முதல் என்ன செய்ய வேண்டும்,கழட்டுவதற்கு என்ன கருவிகளைப் பாவிக்க வேண்டும்.எதைக் கொண்டு சுத்தம் செய்யவேண்டும் என்பதை விளக்கமாக பதிவு இட்டிருக்கிறார்கள்.நீங்களும் படித்து பயனடையுங்கள் பதிவுக்குப் போக இங்கே அமத்துங்கள்.

இனி யாரும் கணனி,  சூடாகுது,செயற்பாட்டை நிறுத்த முடியவில்லை,என்பதற்காக திருத்துனர்களைத் தேட வேண்டியதில்லை.கணனியைத் துப்பரவாக வைத்திருந்தால்,
இவைகளைத் தடுக்கலாம்.அன்புடன்.!...