ஞாயிறு, 31 அக்டோபர், 2010

மகப்பேற்று நோயியல்(பைப்ரோயிட் கட்டிகள்).

பைப்ரோயிட் கட்டிகள்.
பெண்களின் வாழ்க்கைச் சுற்றுவட்டத்தில்,எதிர் நோக்கும்,பெண்கள் சம்பந்தமான பல  நோய்களில் இதுவும் முக்கியமான ஒரு நோயாக, அடையாளம் காணப்பட்டவைகளில் முக்கிய இடம் பெறுகிறது.இதன் தாக்கங்களையும் சிகிச்சைகளையும் விலாவாரியாகா ,வைத்தியர் K.சுஜாகரன் மகப்பேற்று நோயியல் சத்திரை சிகிச்சை நிபுணர்,  விளக்கியுள்ளார் வாசித்துப் பயன் பெறுங்கள்.

எழுத்துக்கள் பெரிதாகத்தெரிய படத்தின் மேல் மௌசை வைத்து அழுத்தவும்.

நன்றி:வீரகேசரி
.