புதன், 7 டிசம்பர், 2022

கார்த்திகை தீப நன்நாள் வாழ்த்துகள்.,!

 உறவுகள் அனைவருக்கும் இனிய

கார்த்திகேசு தீப நன்நாள் வாழ்த்துகள். 


 


ஒளவை சொன்னது,அதில் அர்த்தமுள்ளது.

 
பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள்!

 பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள்! 

06-12-2022,இன்று பிறந்த நாளைக்

கொண்டாடும் செல்வராஜா சஜீவ்.

வல்ல  இறைவன் நல்ல அருள்புரிந்து, .
சொல்ல வல்ல சாதனைகள் நீபுரியவேண்டி
சூழவரும் தொல்லை எல்லாம் மறைந்து
பல நூறாண்டு நீ வாழ வாழ்துகிறோம்.
#Sajeev#US#Boston#Birthday#