சனி, 1 பிப்ரவரி, 2020

கொரோன வைரஸ்

உ லகமே மிரண்டு ஒதுங்கும் ஒரு தொற்று நோயாக உருவெடுத்துள்ள கொரோன வைரஸ் பற்றிய ஒரு பதிவு .


உலகளவில் 2019-nCoV  கொரோன  வைரஸ்  தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ள
உலகளாவிய வரைபடம்

Locations with Confirmed 2019-nCoV 

Cases


 • China
 • Hong Kong
 • Macau
 • Taiwan
 • Australia
 • Cambodia
 • Canada
 • Finland
 • France
 • Germany
 • India
 • Italy
 • Japan
 • Malaysia
 • Nepal
 • Philippines
 • Russia
 • Sri Lanka
 • Singapore
 • Sweden
 • Thailand
 • The Republic of Korea
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • United States
 • Vietnam


இதைப்பற்றிய முழுவிவரங்களை அறிய இங்கே  செல்லுங்கள்