புதன், 14 செப்டம்பர், 2016

மிகவும் சந்தோஷமான நாடுகளின் பட்டியலில் வல்லரசு நாடுகளை பின்தள்ளிய இலங்கை!


மிகவும் சந்தோஷமான நாடுகளின் பட்டியலில் வல்லரசு நாடுகளை பின்தள்ளிய இலங்கை!உலகில் மக்கள் சந்தோஷமாக நீண்ட ஆயுளுடன் வாழ்வதற்கு ஏற்ற நாடுகள் எவை என்ற பட்டியலை Happy Planet Index வெளியிட்டுள்ளது. 140 நாடுகள் இதன்கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
இந்தப்பட்டியலில் முதல் 30 இடங்களுக்குள் இலங்கை உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், அவுஸ்திரேலியா, அமெரிக்கா, கனடா, பிரித்தானியா, சீனா, இந்தியா, நியூசிலாந்து உள்ளிட்ட நாடுகள் முதல் 30 இடங்களுக்குள் இடம்பெறவில்லை.
ஆனால் இலங்கை 28வது இடத்தில் இருக்கிறது. முதல் 30 இடங்களிலுள்ள நாடுகளின் பட்டியல் வருமாறு,
1 Costa Rica11 Jamaica21 Peru
2 Mexico12 Norway22 Palestine
3 Colombia13 Albania23 Brazil
4 Vanuatu14 Uruguay24 Switzerland
5 Vietnam15 Spain25 Tajikistan
6 Panama16 Indonesia26 Guatemala
7 Nicaragua17 El Salvador27 Belize
8 Bangladesh18 Netherlands28 Sri Lanka
9 Thailand19 Argentina29 Venezuela
10 Ecuador20 Philippines     

World Report 2015: இலங்கை Events of 2014

 World Report 2015: இலங்கை Events of 2014

World Report 2015: இலங்கை

Events of 2014கல்

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிமைகள் அமைப்பின் இலங்கை பற்றிய அறிக்கை -2015.