சனி, 13 மே, 2017

அரசியலமைப்பின் 19வது திருத்தம் සිංහල/தமிழ்

அரசியலமைப்பின் 19வது திருத்தம் සිංහල/தமிழ்அரசியலமைப்பின் 19 வது திருத்தம் பலதடவைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது கடைசியாகத் தகவலறியும் சட்டத்திற்காகத் 2015 மே மாதம் 15ந் திகதி  அத்தாட்ச்சிப்படுத்தப்பட்டது  அதனுடைய திருத்தம்  தங்களுக்காக  
සිංහල කියවීම සදහා මෙහි යන්න