புதன், 27 ஜனவரி, 2010

மன்னார் தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள் ,.


சனாதிபதித் தேர்தல் -2010 வன்னி தேர்தல் மாவட்டம்.மன்னார் தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள் ,.

முல்லைத்தீவு தேர்தல் தொகுதி. முடிவுகள்..சனாதிபதித் தேர்தல் -2010 ,தேர்தல் மாவட்டம் வன்னி.தேர்தல்த் தொகுதி முல்லைத்தீவு தேர்தல் முடிவுகள்..

,யாழ்ப்பாணம் தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்


சனாதிபதி தேர்தல் -2010 யாழ்ப்பாணம் தேர்தல் மாவட்டம் ,யாழ்ப்பாணம் தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள் 

.நல்லூர் தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்.


சனாதிபதித் தேர்தல்- 2010 ,.யாழ்ப்பாண தேர்தல் மாவட்டம்.நல்லூர் தேர்தல் தொகுதி,தேர்தல் முடிவுகள் 

.பருத்தித் துறை தேர்தல் தொகுதி முடிவுசனாதிபதித் தேர்தல்-2010 ,.யாழ்ப்பாணம் தேர்தல் மாவட்டம் \.பருத்தித் துறை தேர்தல் தொகுதி,தேர்தல் முடிவு

ஸ்ரீலங்கா சனாதிபதித் தேர்தல் -2010 முடிவுகள்.ஸ்ரீலங்கா சனாதிபதித் தேர்தல் -2010 .,உத்தியோகபூர்வ முடிவுகள்.சனாதிபதியாக மஹிந்த ராஜபக்ஸ தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார் 

திகாமடுல்ல மாவட்ட தேர்தல் முடிவுகள்.சனாதிபதித் தேர்தல் 2010 .,தேர்தல் மாவட்டம் திகாமடுல்ல.திகாமடுல்ல மாவட்ட தேர்தல் முடிவுகள். சரத் பொன்சேகா முன்னிலையில்

திருகோணமலை மாவட்டத் தேர்தல் முடிவுகள்.சனாதிபதித் தேர்தல் 2010 .,திருகோணமலை தேர்தல் மாவட்டம்.திருகோணமலை மாவட்டத் தேர்தல் முடிவுகள்.சரத் பொன்சேகா முன்னிலையில்.

மட்டக்களப்பு மாவட்டத் தேர்தல் முடிவுகள்.


சனாதிபதித் தேர்தல்- 2010 ,.தேர்தல் மாவட்டம் மட்டக்களப்பு.மட்டக்களப்பு  மாவட்டத் தேர்தல் முடிவுகள்.சரத் பொன்சேகா முன்னிலையில்.

வன்னி மாவட்டத் தேர்தல் முடிவுகள்சனாதிபதித் தேர்தல் -2010 .,தேர்தல் மாவட்டம் வன்னி.வன்னி  மாவட்டத் தேர்தல் முடிவுகள் .சரத் பொன்சேகா முன்னிலையில்.

.யாழ்ப்பாண மாவட்டத் தேர்தல் முடிவுகள்


சனாதிபதித் தேர்தல்- 2010 , தேர்தல் மாவட்டம் யாழ்ப்பாணம்.யாழ்ப்பாண மாவட்டத் தேர்தல் முடிவுகள் சரத் பொன்சேகா முன்னிலையில்.

உடுப்பிட்டி. தேர்தல்த் தொகுதி முடிவுகள்சனாதிபதித்  தேர்தல் 2010 ,தேர்தல் மாவட்டம் யாழ்ப்பாணம்.தேர்தல்த் தொகுதி உடுப்பிட்டி. தேர்தல்த் தொகுதி முடிவுகள்

கோப்பாய்.தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்.சனாதிபதித் தேர்தல் 2010 , தேர்தல் மாவட்டம் யாழ்ப்பாணம்.தேர்தல்த் தொகுதி கோப்பாய்.தேர்தல் முடிவுகள்

மானிப்பாய் தொகுதி ,தேர்தல் முடிவுகள்


சனாதிபதித் தேர்தல் 2010 ,தேர்தல் மாவட்டம் யாழ்ப்பாணம் .தேர்தல்த் தொகுதி மானிப்பாய் ,தேர்தல் முடிவுகள்

காங்கேசன் துறை தேர்தல் முடிவுகள்


சனாதிபதி தேர்தல் -2010 ,தேர்தல் மாவட்டம் யாழ்ப்பாணம்,காங்கேசன் துறை    ,தேர்தல்த் தொகுதி முடிவுகள்.                          

வட்டுக்கோட்டை தேர்தல் முடிவுகள்


சனாதிபதித் தேர்தல் -2010 ,யாழ்ப்பாண மாவட்டம் தேர்தல் தொகுதி வட்டுக்கோட்டை தேர்தல் முடிவுகள் 

ஊர்காவற்துறை தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்.


சனாதிபதித் தேர்தல் 2010 ,தேர்தல் மாவட்டம் யாழ்ப்பாணம் தேர்தல் தொகுதி ஊர்காவற்துறை,தேர்தல் முடிவுகள். 

சம்மாந்துறைத் தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்


சனாதிபதித் தேர்தல் - 2010 ,திகாமடுல்ல மாவட்டம்,சம்மாந்துறைத் தேர்தல் தொகுதி,தேர்தல் முடிவுகள்

அம்பாறைத் தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்


சனாதிபதித்  தேர்தல்-2010 ,.திகாமடுல்ல மாவட்டம்.அம்பாறைத் தேர்தல் தொகுதி  முடிவுகள்

மட்டக்களப்பு மாவட்டம் ,கல்குடாத் தேர்தல் தொகுதிமுடிவுகள்,


சனாதிபதித் தேர்தல்- 2010 ,மட்டக்களப்பு மாவட்டம் ,கல்குடாத் தேர்தல் தொகுதி,தேர்தல் முடிவுகள்.

ஜனாதிபதித் தேர்தல் -2010 ,மட்டக்களப்பு மாவட்டம்பட்டிருப்புத் தேர்தல் தொகுதி, தேர்தல் முடிவுகள்


ஜனாதிபதித் தேர்தல் -2010 மட்டக்களப்பு மாவட்டம், பட்டிருப்புத்  தேர்தல் தொகுதி, தேர்தல் முடிவுகள் 

சனாதிபதித் தேர்தல் -2010,காலி மாவட்டத் தேர்தல் முடிவுகள்

சனாதிபதித் தேர்தல் -2010 ,காலி மாவட்டத் தேர்தல் முடிவுகள் ,சனாதிபதி ராஜபக்ஸ முன்னிலையில் . 
.யாழ்ப்பாண மாவட்டம், சாவகச்சேரி தொகுதி தேர்தல்முடிவுகள்


சனாதிபதித் தேர்தல் -2010 ..யாழ்ப்பாண மாவட்டம், சாவகச்சேரி  தேர்தல் தொகுதி,தேர்தல் முடிவுகள்.

சனாதிபதித் தேர்தல்-2010 மூதூர் தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்


திருகோணமலை மாவட்டம் மூதூர் தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்.

சனாதிபதித் தேர்தல் மகநுவர தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்சனாதிபதித் தேர்தல் மகநுவர தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்.எழுத்துப் பெரிதாகத் தெரிய
படத்தின் மேல் மௌசை வைத்து க்ளிக்கவும்.  

தபால் மூல வாக்களிப்பு முடிவுகள்

ஸ்ரீ லங்கா சனாதிபதித் தேர்தல் 2010 .தபால் மூல வாக்களிப்பு முடிவுகள்.

மாவட்டம் ................மஹிந்த...................சரத் ..
புத்தளம் .....................4988 .............................2464 ..
மொனராகலை .......8871 ............................3795 .
இரத்தினபுரி .............9458 ............................4143..
காலி .........................15640 .............................7905 ..
அம்பாந்தோட்டை...8982 ..........................3679 .
யாழ்ப்பாணம்.............892 ............................3179 .
திருகோணமலை ...6892 ..........................3798 .
மாத்தறை ...............10425 ............................5129 .
மாத்தளை ................8846 ............................4038 ..
பதுளை ....................14998 ............................8056 .
மட்டக்களப்பு............1491 ..........................3637 .
திகாமடுல்ல ............9989 ...........................5885
களுத்துறை ............13695 ...........................6177 .
வன்னி ......................2018 .............................1845 .
பொலன்னறுவை....9971 ...........................4057
கொழும்பு ................12119 ............................6897 .
கேகாலை ...............14330 ............................6811 .
கண்டி .......................20184 ...........................10025 .
நுவரெலியா ............6098 ............................3087 .
அனுராதபுர.............25760 ..........................10228 .காத்திருங்கள் .....தொடரும்