ஞாயிறு, 9 ஆகஸ்ட், 2009

எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் ..
கம்பீரத்தின் இசை அழைப்பு!-இது
கவி பாரதி தாசனின் வரியமைப்பு!
தட்டியெழுப்பும் இன்பத் தமிழ் அழைப்பு-இன்னும்
தூங்குவதேன் ?தமிழா? தேவை விழிப்பு!  

காணொளி, சங்கே முழங்கு, நாகூர் ஹனிபா

Iraivanidam Kayentungal

இறைவனிடம் கையேந்துங்கள் அவன் இல்லையென்று சொல்லுவதில்லை
பொறுமையுடன் கேட்டுப்பாருங்கள் அவன் பொக்கிஷத்தை முடுவதில்லை

Tamil muslim songs MAUTAYE By E M Hanifa

மரணத்தையே நீ மறந்து இங்கு வாழாலாகுமா
மாறிடும் வாழ்வினில் மூழ்குதல் நியாயமா?
மன்னாதி மன்னரெல்லாம் நிரந்தரமாய் இருந்ததில்லை
மகத்தான முறையில் வாழ்ந்த மனிதரெல்லாம் நிலைத்ததில்லை

Tamil islamic songs by E M hanifa

உலகம் இறைவனின் சந்தை மடம்-இது
வருவோரும் போவோரும் தங்குமிடம்

தமிழுக்கு அமுதென்று பேர்!
இசை முரசு அதிருது !
இன்பத் தமிழ் பொழியுது!
பாரதி தாசனின் கவிதை !
பார்த்து ரசியுங்ககள் இதை!

நல்ல பாடல் கேளுங்கள்,
நாலு வார்த்தை சொல்லுங்கள்.
பிடித்திருந்த இங்கே எழுதுங்கள்.
பிடிக்கா விட்டாலும் எழுதுங்கள்.