செவ்வாய், 31 அக்டோபர், 2017

ரமோன் மக்சேசே விருது 1976 ஹெர்மன்ஜிலித் ஜோசப்

ரமோன் மக்சேசே விருது 1976 ஹெர்மன்ஜிலித் ஜோசப்இலங்கையிலும் இவர் ஆற்றிய மனித நேய சேவைகளுக்காக இவருக்கு ரமோன் மக்சேசே விருது 1976ல்  வழங்கப்பட்டது,இலங்கையர் அல்லாத ஒருவர் பெற்ற இரண்டாவது விருது முதல் விருது மேரி இரெட்ணம் 1958ல் ரமோன் மக்சேசே விருது
ஆரம்பிக்கப் பட்டவுடன் வழங்கப்பட்டது.
ஹெர்மன்ஜிலித் ஜோசப் ஜூலை 12, 1914 அன்று பிரான்சிலுள்ள மான்ட்பெல்லர் அருகிலுள்ள ஒரு சிறிய நகரமான வென்டமியன் நகரில் பிறந்தார். மேரி கில்பெர்டே பெர்னாண்டஸ் மற்றும் ஜீன் பெர்னாண்டஸ் ஆகியோருக்கு மகனாக பிறந்த மூன்று சிறுவர்களும், இரண்டு பெண் குழந்தைகளுமாக இருந்தவர். ஜோசப் Vendémian மாவட்ட தொடக்க பள்ளி தனது கல்வி தொடங்கியது. வரலாறு மற்றும் புவியியல் கற்பிப்பதில் இளைஞர்களின் போர்கள், கண்டுபிடிப்பாளர்கள், சாகசப்பயணிகள் மற்றும் உலகின் அதிசயங்களைக் கூறும் ஒரு மறக்க முடியாத ஆசிரியரான எம். கலர், அவரது ஆர்வமும் கற்பனைகளும் தீக்கிரையாக்கப்பட்டன. அவரது ஆரம்ப பள்ளி நாட்களின் முடிவில், ஜோசப், மான் பேச்சாளர், லா சால் பிரதர்ஸின் சகோதரர் ஜோயல், வாலண்டியர்களால் ஏழைக் குழந்தைகளுக்கு உதவ உலகிற்கு வெளியே செல்ல வேண்டிய அவசியத்தை கூறுகிறார்; இளம் ஜோசப் ஒழுங்கு சேரும் கனவு தொடங்கியது. பிரான்சில் உள்ள ரெய்ம்ஸ், 1680 ஆம் ஆண்டுகளில் (செயின்ட்) ஜான் பாப்டிஸ்ட் டி லா சாலினால் நிறுவப்பட்டது, மற்றும் சில சாமியாரின் சகோதரர்கள் மற்றும் லாஸ் சால்லே சகோதரர்கள் போன்ற சில நாடுகளில் கிறிஸ்டியன் சகோதரர்களாக அறியப்பட்ட இந்த கத்தோலிக்க ஒழுங்கு
ஹெர்மன்ஜிலித் ஜோசப் ஜூலை 12, 1914 அன்று பிரான்சிலுள்ள மான்ட்பெல்லர் அருகிலுள்ள ஒரு சிறிய நகரமான வென்டமியன் நகரில் பிறந்தார். மேரி கில்பெர்டே பெர்னாண்டஸ் மற்றும் ஜீன் பெர்னாண்டஸ் ஆகியோருக்கு மகனாக பிறந்த மூன்று சிறுவர்களும், இரண்டு பெண் குழந்தைகளுமாக இருந்தவர். ஜோசப் Vendémian மாவட்ட தொடக்க பள்ளி தனது கல்வி தொடங்கியது. வரலாறு மற்றும் புவியியல் கற்பிப்பதில் இளைஞர்களின் போர்கள், கண்டுபிடிப்பாளர்கள், சாகசப்பயணிகள் மற்றும் உலகின் அதிசயங்களைக் கூறும் ஒரு மறக்க முடியாத ஆசிரியரான எம். கலர், அவரது ஆர்வமும் கற்பனைகளும் தீக்கிரையாக்கப்பட்டன. அவரது ஆரம்ப பள்ளி நாட்களின் முடிவில், ஜோசப், மான் பேச்சாளர், லா சால் பிரதர்ஸின் சகோதரர் ஜோயல், வாலண்டியர்களால் ஏழைக் குழந்தைகளுக்கு உதவ உலகிற்கு வெளியே செல்ல வேண்டிய அவசியத்தை கூறுகிறார்; இளம் ஜோசப் ஒழுங்கு சேரும் கனவு தொடங்கியது. பிரான்சில் உள்ள ரெய்ம்ஸ், 1680 ஆம் ஆண்டுகளில் (செயின்ட்) ஜான் பாப்டிஸ்ட் டி லா சாலினால் நிறுவப்பட்டது, மற்றும் சில சாமியாரின் சகோதரர்கள் மற்றும் லாஸ் சால்லே சகோதரர்கள் போன்ற சில நாடுகளில் கிறிஸ்டியன் சகோதரர்களாக அறியப்பட்ட இந்த கத்தோலிக்க ஒழுங்கு முதன்மையாக ஏழை மற்றும் தொழிலாள வர்க்கப் பையன்களின் கிறிஸ்தவ கல்வியுடன். ஜோசப் நிறுவனத்தில் சேர்ந்தார் செயின்ட் ஜோசப், சகோதரர்களால் இயங்கும் ஒரு இளநிலை பள்ளி, பெஜியர்ஸில் தனது நாட்டிலிருந்து சுமார் நாற்பது மைல்கள் தொலைவில் உள்ளது. ஜூன் 1928 இல் பெஜியரிஸில் உள்ள சகோதரர்களின் 'இம்மாகுலேட் கன்ச்ச்சென்ஸ் கல்லூரியில், அக்டோபர் 1928 முதல் 1929 ஆம் ஆண்டின் இறுதி வரை அவர் இரண்டாம்நிலை கல்வியை முடித்தார். முதன்மையாக ஏழை மற்றும் தொழிலாள வர்க்கப் பையன்களின் கிறிஸ்தவ கல்வியுடன். ஜோசப் நிறுவனத்தில் சேர்ந்தார் செயின்ட் ஜோசப், சகோதரர்களால் இயங்கும் ஒரு இளநிலை பள்ளி, பெஜியர்ஸில் தனது நாட்டிலிருந்து சுமார் நாற்பது மைல்கள் தொலைவில் உள்ளது. ஜூன் 1928 இல் பெஜியரிஸில் உள்ள சகோதரர்களின் 'இம்மாகுலேட் கன்ச்ச்சென்ஸ் கல்லூரியில், அக்டோபர் 1928 முதல் 1929 ஆம் ஆண்டின் இறுதி வரை அவர் இரண்டாம்நிலை கல்வியை முடித்தார்.

2017 நவம்பர் மாத பரீட்சை நாட் காட்டி

2017 நவம்பர் மாத பரீட்சை   நாட் காட்டி  
ராம் மாகசேசே விருது 1979 எல்.டி.பி. மஞ்சுஸ்ரீ


ராம் மாகசேசே விருது 1979 எல்.டி.பி. மஞ்சுஸ்ரீ 
Dr. L.T.P Manjusri (1902-1982).

எல்.டி.பி. மஞ்சுஸ்ரீ 1902, அக்டோபர் 28 அன்று அளுத்கம நகரத்தில் பிறந்தார். ஆரம்பகால வயதில் அவர் புத்தமதத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக 1922 ஆம் ஆண்டில் ஒரு புத்தகமாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட துறவிகளுக்குப் பின்தொடர்ந்த துறவிகளின் பார்வையில் ஆச்சரியப்பட்டார். ஒரு உற்சாகமான வாசகனாக இருப்பதுடன், சிங்களம், பாலி, சமஸ்கிருதம் மற்றும் பெளத்த தத்துவங்களில் மேன்மை பெற்று ஒரு அறிஞர் ஆனார். 1932 ஆம் ஆண்டில், மஞ்சுஸ்ரீ சீன மொழியைப் படிக்க சாந்திநிகேடன் சென்றார். , பாளி , சமஸ்கிருதம் மற்றும் பௌத்த தத்துவ அறிவைப் பற்றி பேராசிரியர் வித்ருஷகேகர பட்டாச்சார்யா,மற்றும் நந்தலா போஸ் போன்ற புகழ்பெற்ற ஆசிரியர்களின் செல்வாக்கின் கீழ் பயின்று வந்தார். பேராசிரியர் லான் யான் சென், சீன. 1932 ஆம் ஆண்டில் அவர் இலங்கைக்கு திரும்பினார், கோட்டமி விகாரா, பொரல்லையில் தங்கியிருந்தார், நாடு முழுவதும் புத்த கோயில்களை சந்தித்து, கண்டிப் பள்ளியின் ஓவியங்களை பிரதிகள் எடுத்து பிரசுரித்தார். ஹாரி பியர்ஸ், இவான் பெரீஸ், ஆபுரீ காலெலட், ஜார்ஜ் க்லேசன், ஜார்ஜ் கீட், லியோனல் வென்ட், ஜியோஃப் பெலிங், ஜஸ்டின் டெரினியாகல, ரிச்சர்ட் காபிரியேல் போன்ற பிரபலமான கலைஞ்ஞர் '43 குழு 'நிறுவனங்களுடன் இணைந்து பணியாற்றிய மஞ்சுஸ்ரீ அதிலிருந்து ஆரம்பகாலத்தில் மஞ்சுஸ்ரீ குழுவை விட்டு வெளியேறினாலும், '43 குழு 'என அழைக்கப்பட்ட கலைஞர்கள் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் மிகச்சிறந்த பிரபலங்களாய் இருந்தனர். சமகாலத்திய ஸ்ரீலங்கா கலைகளை வடிவமைப்பதில் அவர்களின் பங்களிப்பு,செலுத்திய
'43 குழுவால் 'முன்னெடுக்கப்பட்ட இயக்கம் ஸ்ரீலங்காவில் உள்ள கலைகளின் பரிணாம வளர்ச்சியில் ஒரு முற்போக்கான வளர்ச்சியைக் குறிக்கின்றது. '43 குழுமத்தின் மையக்கருவானது, செர்ஜியலிசம் மற்றும் கனசதுரம் போன்ற தூண்டுதலால் உருவாக்கப்பட்ட மனோஸியரி, ஒரு புராஜக்ட் சொற்களஞ்சியம் உருவாக்கியது, அது ஆழ் மனதில் உள்ள தெளிவான-தரிசனமான தரிசனங்களுக்கான காட்சிச் சார்புகளை உருவாக்க திறம்பட பயன்படுத்தியது. 1979 ஆம் ஆண்டில் ஸ்மித்சோனியன் நிறுவனத்தில் அவரது படைப்புகள் வெளிவந்தன. உலகெங்கிலும் பலவிதமான ஓவியங்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த மஞ்சுஸ்ரீ , சிங்களம் மற்றும் ஆங்கில மொழிகளில் சிறந்து விளங்கினார். கோயிலின் ஓவியங்களைப் பாதுகாப்பதற்கான முக்கியத்துவம் பற்றி பொது விழிப்புணர்வை வளர்ப்பது, சிறிலங்கா கலை வடிவங்களை பாதுகாப்பதில் மஞ்சுஸ்ரீ உருவாக்கிய பெரிய முக்கிய பங்களிப்பாகும். எதிர்கால அறிஞர்களால் இவைகள் ஆராயப்படலாம் என்று கோவில் ஓவியங்கள் விரிவாக ஆராயப்பட்டு ஆவணப்படுத்தப்பட்டது. எல் டி பி மஞ்சுஸ்ரீ , ஒரு அற்புதமான ஓவியராகவும் இருந்தார், சிங்கள, பாலி மற்றும் சீன மொழிகளில் ஒரு அறிஞர் ஆவார்.


அக்டோபர் 28, 1977 அன்று திருமதி ஜே.ஆர்.ஜெயவர்தன, தனது 55 ஆண்டுகால கடின உழைப்புடன் "இலங்கை ஓவியங்கள் வடிவமைப்புகள் மற்றும் கூறுகள்" என்ற தலைப்பில் தனது புத்தகத்தை தொடங்கினார், இது காவிய வரைபடங்கள் மற்றும் ஸ்கெட்ச்ஸ் கோயில்களிலும், பாறைகளிலும் தீவு முழுவதும், நமது நாட்டின் பாரம்பரியத்தின் ஒரு முக்கிய அங்கமாக விளங்குகிறது.


1979 ஆம் ஆண்டில் கிரியேட்டிவ் கலைக்கான ராம் மாகசேசே விருதுக்கு மஞ்சுஸ்ரீக்கு  விருது வழங்கப்பட்டது. சிறப்பம்சமான மலர் வடிவங்கள் மற்றும் வடிவங்களில் அவரது நல்ல வரி வரைபடங்கள் கலை ஒரு உண்மையான இயற்கை பாணி.என்பவற்றிற்கு 


மூலம் இங்கு செல்க இதிலிருந்து தமிழாக்கம் செய்யப்பட்டது.

ராம் மாகசேசே விருது-1983 அருட்தந்தை மார்செல்லின் ஜெயகொடி

ராம் மாகசேசே விருது-1983 அருட்தந்தை மார்செல்லின் ஜெயகொடிஅருட்தந்தை மார்செல்லின் ஜெயகொடி

.

பிறந்தது கோடெல்ல தங்கொட்டுவ

அருட்தந்தை மார்செல்லின் ஜெயகொடி (சிங்களம்: මර්සලින් ජයකොඩි පියතුමාා) (3 ஜூன் 1902 ─ ஜனவரி 15, 1998) ஒரு இலங்கை கத்தோலிக்க பாதிரியார், இசைக்கலைஞர், எழுத்தாளர், மற்றும் பத்திரிகையாளர் மற்றும் பழங்குடிப் பண்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக இருந்தார். 'පන්සලේ පියතුමා' (Pansale Piyathuma - கோயிலின் பூசாரி) என்ற பெயரில் அவர் குறிப்பிடபடு கிறார். வண. டாக்டர் ஈத்தபன தாமால்மோகார தேரர் கத்தோலிக்க குருவைப் பற்றி ஒரு புத்தகத்தை எழுதி, உலகில் ஒரு மாற்றத்தையும் கொண்டு வந்தார், இப்புத்தகம் உலகின் முதல் புத்தகமாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது,கத்தோலிக்க மதத்துறவியைப் பற்றி ஒரு பெளத்த துறவி எழுதியதால்.

ராமன் மாக்ஸேசே விருது-1969
ராமன் மாக்ஸேசே விருது-1969 


ஸ்ரீலங்காபீமானி அஹங்கமகே டுதோர் அரியரட்னே


இலங்கையிலுள்ள சர்வோதய பிரம்மதன இயக்கத்தின் ஸ்தாபகரும், தலைவருமான ஸ்ரீலங்காபீமானி அஹங்கமகே டுதோர் அரியரட்னே (சிங்கள: අහන්ගමගේ ටියුඩර් ආරියරත්න). 2015 செப்டெம்பர் 10 ஆம் திகதி சிவில் பிரதிநிதி என அரசியலமைப்பு கவுன்சில் (இலங்கை) க்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டார். [1] 1991 ஆம் ஆண்டில் அவர் ஜம்னல்லால் பஜாஜ் விருது பெற்றார்
ஏ.டி. அரியரட்ன நவம்பர் 5, 1931 இல் காலி மாவட்டத்தில் உள்ள உனவதுன கிராமத்தில் பிறந்தார். காலேவில், புவன விஸ்தா கல்லூரியில், உவவடூனா மற்றும் மஹிந்த கல்லூரியில் தனது பாடசாலைக் கல்வியைக் கொண்டிருந்தார். பின்னர் அவர் ஆசிரியர்கள் கல்லூரியில் பயின்றார், பின்னர் அவர் 1972 ஆம் ஆண்டு வரை நளந்தா கல்லூரியில் கொழும்பில் உயர்நிலைப் பள்ளி ஆசிரியராக இருந்தார். 1958 ஆம் ஆண்டில் சர்வோதய பிரமாதன இயக்கத்தில் தனது பணியை ஆரம்பித்தார். அவர் வித்யோதயா பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து பொருளாதாரத்தில் இளங்கலை பட்டப்படிப்பைப் பெற்றார், பின்னர் டி.லிட்டிற்கு கௌரவ டாக்டர் பட்டம் பெற்றார். அதே பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து. அவர் பிலிப்பைன்ஸ் எமிலியோ அகுனினாடோ கல்லூரியில் இருந்து மனிதநேயத்திற்கு ஒரு கௌரவ டாக்டர் பட்டம் பெற்றார். அரியரத்ன ஒரு பக்தியுள்ள பௌத்தவாதி மற்றும் இலங்கை அரசியலிலும் சமூக அபிவிருத்தியிலும் தீவிரமாக செயற்பட்டு வருகிறார்.