புதன், 9 டிசம்பர், 2009

கலாபூசணம் விருது .-2009

கலாபூசணம் விருது
இந்து சமய கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சின் சிபாரிசின் கீழ் கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களம் வெளியிட்டுள்ள கலாபூஷணம் 2009க்குரிய  விருதுகள்,கலாபூஷணம் விருது-2009 விருது வென்ற அனைவரையும் நாமும் வாழ்த்துவோம் . நன்றி வீரகேசரி ௦ 09-12-2009.
எழுத்துக்கள் பெரிதாகத் தெரிவதற்கு,பக்கத்தின் மேல் மௌசை வைத்து அழுத்தவும்.