ஞாயிறு, 1 ஜனவரி, 2023

இனிய ஆங்கிலப் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்.!

                               இனிய ஆங்கிலப் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்.!



 ,

எல்லாப்பயமும் இவ்வுலகை விட்டகல

தொல்லைதரும் வல்லோர் பகை மறைய---எல்லையில்லா,

வல்ல இறைவன்,நல்ல வழிகாட்ட

எல்லோருக்கும்,இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்.

#2023#subiksha# Sweden#புத்தாண்டு#