புதன், 31 மார்ச், 2010

.நீங்களும் ஒரு சாமியாராக?

.நீங்களும் ஒரு சாமியாராக? என்ன தலைப்பே,ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கா,வேறு ஒன்றுமில்லை.நம்ம நாட்டில் செய்தா அருள், வெளி நாட்டில் செய்தா தந்திரம்.நமது நாட்டில் இப்படிச் செய்தா ஒரு கூட்டமே, அவர் பின்னால்,மதிப்பு பல கோடிகள் தேறும்.
நீங்களும் முயற்சி செய்யுங்க,சாமியா? ஆசாமியா? உங்களைப் பின்தொடர்பவர்கள்
தீர்மானிக்கட்டும். எக்க சக்கமான தந்திரங்கள், முயற்சி பண்ணிப் பாருங்கள், நீங்களும்
ஒரு ........இணைப்புக்கு  


பிடிச்சி இருந்த பின்னூட்டத்தில் தெருவியுங்க.


அன்புடன்,!......