வெள்ளி, 27 நவம்பர், 2009

இலங்கைச் சரித்திரம் -22


Posted by Picasaபுதிதாகப் படிப்பவர்கள் முதலில் உள்ள பழைய  பதிவுகளை படித்துவிட்டு இந்தப் பதிவைத் தொடருங்கள்,எழுத்துகள் பெரிதாகத் தெரியபக்கத்தின் மேல்  மௌசை அழுத்திக் கிளிக்கவும் பக்கம் பெரிதாகத் தெரியும் படித்ததும் உங்கள் சிந்தனையில் 
உதிப்பதைப் பதிவாக பின்னூட்டமிடுங்கள்.பக்கம் 23 க்குப் போக