செவ்வாய், 22 மார்ச், 2011

பயங்கரமான பதிவு!

பயங்கரமான பதிவு!

எவரையும் வாசிக்கச் சொல்லவில்லை,நீங்கள் தைரியமானவராக இருந்தால்,
உங்கள் உடல் நிலை இதற்கு இடம் கொடுக்கு மென்றால்,இந்த லிங்கில் சென்று 
இந்த வலைப் பதிவைப் பாருங்கள்,வாசிக்காதீர்கள்.படத்தை மாத்திரம் பாருங்கள்.இன்னும் நான் தெளியவில்லை இந்த அகோரத்தைப் பார்த்து.தொடர 
விரும்புபவர்கள் இங்கே செல்லுங்கள்  வலைப் பதிவைத் திறந்ததும் கேட்கும் சத்தமே ஒரு மாதிரியாகத்தான் இருக்கிறது.