ஞாயிறு, 28 மார்ச், 2010

ஆங்கிலம் பயில அரியதோர் இணையதளம்!
ஆங்கிலம் பயில அரியதோர் இணையதளம் 
ஆங்கிலத்தை பயில்வோருக்கும்,தங்கள் குழந்தைகள் ஆங்கிலத்தில் நல்ல புலமை பெற 
வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்கும்,தங்களுக்குத் தெரிந்த ஆங்கிலத்தைப் பட்டை தீட்டிக்கொள்ள நினைப்பவர்களுக்கும், சிறந்ததோர் இணைய தளம்.இலகு ஆங்கிலத்தில்,
சகலருக்கும் எளிதில்  விளங்கக்கூடிய முறையில்,எளிய விளக்கங்களுடன்.B ,B .C .உலக சேவையில் இருந்து,உங்கள் காலடியில் விரும்பினால்  தரவிறக்கமும்  செய்து கொள்ளலாம்.
இணைய தளத்திற்குச் செல்ல இங்கு அழுத்தவும்.
எல்லோருக்கும் இந்தச் செய்தி பிடித்திருக்கும் என நினைக்கிறேன். 
அன்புடன்,!.........