செவ்வாய், 31 அக்டோபர், 2017

ரமோன் மக்சேசே விருது 1976 ஹெர்மன்ஜிலித் ஜோசப்

ரமோன் மக்சேசே விருது 1976 ஹெர்மன்ஜிலித் ஜோசப்இலங்கையிலும் இவர் ஆற்றிய மனித நேய சேவைகளுக்காக இவருக்கு ரமோன் மக்சேசே விருது 1976ல்  வழங்கப்பட்டது,இலங்கையர் அல்லாத ஒருவர் பெற்ற இரண்டாவது விருது முதல் விருது மேரி இரெட்ணம் 1958ல் ரமோன் மக்சேசே விருது
ஆரம்பிக்கப் பட்டவுடன் வழங்கப்பட்டது.
ஹெர்மன்ஜிலித் ஜோசப் ஜூலை 12, 1914 அன்று பிரான்சிலுள்ள மான்ட்பெல்லர் அருகிலுள்ள ஒரு சிறிய நகரமான வென்டமியன் நகரில் பிறந்தார். மேரி கில்பெர்டே பெர்னாண்டஸ் மற்றும் ஜீன் பெர்னாண்டஸ் ஆகியோருக்கு மகனாக பிறந்த மூன்று சிறுவர்களும், இரண்டு பெண் குழந்தைகளுமாக இருந்தவர். ஜோசப் Vendémian மாவட்ட தொடக்க பள்ளி தனது கல்வி தொடங்கியது. வரலாறு மற்றும் புவியியல் கற்பிப்பதில் இளைஞர்களின் போர்கள், கண்டுபிடிப்பாளர்கள், சாகசப்பயணிகள் மற்றும் உலகின் அதிசயங்களைக் கூறும் ஒரு மறக்க முடியாத ஆசிரியரான எம். கலர், அவரது ஆர்வமும் கற்பனைகளும் தீக்கிரையாக்கப்பட்டன. அவரது ஆரம்ப பள்ளி நாட்களின் முடிவில், ஜோசப், மான் பேச்சாளர், லா சால் பிரதர்ஸின் சகோதரர் ஜோயல், வாலண்டியர்களால் ஏழைக் குழந்தைகளுக்கு உதவ உலகிற்கு வெளியே செல்ல வேண்டிய அவசியத்தை கூறுகிறார்; இளம் ஜோசப் ஒழுங்கு சேரும் கனவு தொடங்கியது. பிரான்சில் உள்ள ரெய்ம்ஸ், 1680 ஆம் ஆண்டுகளில் (செயின்ட்) ஜான் பாப்டிஸ்ட் டி லா சாலினால் நிறுவப்பட்டது, மற்றும் சில சாமியாரின் சகோதரர்கள் மற்றும் லாஸ் சால்லே சகோதரர்கள் போன்ற சில நாடுகளில் கிறிஸ்டியன் சகோதரர்களாக அறியப்பட்ட இந்த கத்தோலிக்க ஒழுங்கு
ஹெர்மன்ஜிலித் ஜோசப் ஜூலை 12, 1914 அன்று பிரான்சிலுள்ள மான்ட்பெல்லர் அருகிலுள்ள ஒரு சிறிய நகரமான வென்டமியன் நகரில் பிறந்தார். மேரி கில்பெர்டே பெர்னாண்டஸ் மற்றும் ஜீன் பெர்னாண்டஸ் ஆகியோருக்கு மகனாக பிறந்த மூன்று சிறுவர்களும், இரண்டு பெண் குழந்தைகளுமாக இருந்தவர். ஜோசப் Vendémian மாவட்ட தொடக்க பள்ளி தனது கல்வி தொடங்கியது. வரலாறு மற்றும் புவியியல் கற்பிப்பதில் இளைஞர்களின் போர்கள், கண்டுபிடிப்பாளர்கள், சாகசப்பயணிகள் மற்றும் உலகின் அதிசயங்களைக் கூறும் ஒரு மறக்க முடியாத ஆசிரியரான எம். கலர், அவரது ஆர்வமும் கற்பனைகளும் தீக்கிரையாக்கப்பட்டன. அவரது ஆரம்ப பள்ளி நாட்களின் முடிவில், ஜோசப், மான் பேச்சாளர், லா சால் பிரதர்ஸின் சகோதரர் ஜோயல், வாலண்டியர்களால் ஏழைக் குழந்தைகளுக்கு உதவ உலகிற்கு வெளியே செல்ல வேண்டிய அவசியத்தை கூறுகிறார்; இளம் ஜோசப் ஒழுங்கு சேரும் கனவு தொடங்கியது. பிரான்சில் உள்ள ரெய்ம்ஸ், 1680 ஆம் ஆண்டுகளில் (செயின்ட்) ஜான் பாப்டிஸ்ட் டி லா சாலினால் நிறுவப்பட்டது, மற்றும் சில சாமியாரின் சகோதரர்கள் மற்றும் லாஸ் சால்லே சகோதரர்கள் போன்ற சில நாடுகளில் கிறிஸ்டியன் சகோதரர்களாக அறியப்பட்ட இந்த கத்தோலிக்க ஒழுங்கு முதன்மையாக ஏழை மற்றும் தொழிலாள வர்க்கப் பையன்களின் கிறிஸ்தவ கல்வியுடன். ஜோசப் நிறுவனத்தில் சேர்ந்தார் செயின்ட் ஜோசப், சகோதரர்களால் இயங்கும் ஒரு இளநிலை பள்ளி, பெஜியர்ஸில் தனது நாட்டிலிருந்து சுமார் நாற்பது மைல்கள் தொலைவில் உள்ளது. ஜூன் 1928 இல் பெஜியரிஸில் உள்ள சகோதரர்களின் 'இம்மாகுலேட் கன்ச்ச்சென்ஸ் கல்லூரியில், அக்டோபர் 1928 முதல் 1929 ஆம் ஆண்டின் இறுதி வரை அவர் இரண்டாம்நிலை கல்வியை முடித்தார். முதன்மையாக ஏழை மற்றும் தொழிலாள வர்க்கப் பையன்களின் கிறிஸ்தவ கல்வியுடன். ஜோசப் நிறுவனத்தில் சேர்ந்தார் செயின்ட் ஜோசப், சகோதரர்களால் இயங்கும் ஒரு இளநிலை பள்ளி, பெஜியர்ஸில் தனது நாட்டிலிருந்து சுமார் நாற்பது மைல்கள் தொலைவில் உள்ளது. ஜூன் 1928 இல் பெஜியரிஸில் உள்ள சகோதரர்களின் 'இம்மாகுலேட் கன்ச்ச்சென்ஸ் கல்லூரியில், அக்டோபர் 1928 முதல் 1929 ஆம் ஆண்டின் இறுதி வரை அவர் இரண்டாம்நிலை கல்வியை முடித்தார்.

2017 நவம்பர் மாத பரீட்சை நாட் காட்டி

2017 நவம்பர் மாத பரீட்சை   நாட் காட்டி  
ராம் மாகசேசே விருது 1979 எல்.டி.பி. மஞ்சுஸ்ரீ


ராம் மாகசேசே விருது 1979 எல்.டி.பி. மஞ்சுஸ்ரீ 
Dr. L.T.P Manjusri (1902-1982).

எல்.டி.பி. மஞ்சுஸ்ரீ 1902, அக்டோபர் 28 அன்று அளுத்கம நகரத்தில் பிறந்தார். ஆரம்பகால வயதில் அவர் புத்தமதத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக 1922 ஆம் ஆண்டில் ஒரு புத்தகமாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட துறவிகளுக்குப் பின்தொடர்ந்த துறவிகளின் பார்வையில் ஆச்சரியப்பட்டார். ஒரு உற்சாகமான வாசகனாக இருப்பதுடன், சிங்களம், பாலி, சமஸ்கிருதம் மற்றும் பெளத்த தத்துவங்களில் மேன்மை பெற்று ஒரு அறிஞர் ஆனார். 1932 ஆம் ஆண்டில், மஞ்சுஸ்ரீ சீன மொழியைப் படிக்க சாந்திநிகேடன் சென்றார். , பாளி , சமஸ்கிருதம் மற்றும் பௌத்த தத்துவ அறிவைப் பற்றி பேராசிரியர் வித்ருஷகேகர பட்டாச்சார்யா,மற்றும் நந்தலா போஸ் போன்ற புகழ்பெற்ற ஆசிரியர்களின் செல்வாக்கின் கீழ் பயின்று வந்தார். பேராசிரியர் லான் யான் சென், சீன. 1932 ஆம் ஆண்டில் அவர் இலங்கைக்கு திரும்பினார், கோட்டமி விகாரா, பொரல்லையில் தங்கியிருந்தார், நாடு முழுவதும் புத்த கோயில்களை சந்தித்து, கண்டிப் பள்ளியின் ஓவியங்களை பிரதிகள் எடுத்து பிரசுரித்தார். ஹாரி பியர்ஸ், இவான் பெரீஸ், ஆபுரீ காலெலட், ஜார்ஜ் க்லேசன், ஜார்ஜ் கீட், லியோனல் வென்ட், ஜியோஃப் பெலிங், ஜஸ்டின் டெரினியாகல, ரிச்சர்ட் காபிரியேல் போன்ற பிரபலமான கலைஞ்ஞர் '43 குழு 'நிறுவனங்களுடன் இணைந்து பணியாற்றிய மஞ்சுஸ்ரீ அதிலிருந்து ஆரம்பகாலத்தில் மஞ்சுஸ்ரீ குழுவை விட்டு வெளியேறினாலும், '43 குழு 'என அழைக்கப்பட்ட கலைஞர்கள் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் மிகச்சிறந்த பிரபலங்களாய் இருந்தனர். சமகாலத்திய ஸ்ரீலங்கா கலைகளை வடிவமைப்பதில் அவர்களின் பங்களிப்பு,செலுத்திய
'43 குழுவால் 'முன்னெடுக்கப்பட்ட இயக்கம் ஸ்ரீலங்காவில் உள்ள கலைகளின் பரிணாம வளர்ச்சியில் ஒரு முற்போக்கான வளர்ச்சியைக் குறிக்கின்றது. '43 குழுமத்தின் மையக்கருவானது, செர்ஜியலிசம் மற்றும் கனசதுரம் போன்ற தூண்டுதலால் உருவாக்கப்பட்ட மனோஸியரி, ஒரு புராஜக்ட் சொற்களஞ்சியம் உருவாக்கியது, அது ஆழ் மனதில் உள்ள தெளிவான-தரிசனமான தரிசனங்களுக்கான காட்சிச் சார்புகளை உருவாக்க திறம்பட பயன்படுத்தியது. 1979 ஆம் ஆண்டில் ஸ்மித்சோனியன் நிறுவனத்தில் அவரது படைப்புகள் வெளிவந்தன. உலகெங்கிலும் பலவிதமான ஓவியங்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த மஞ்சுஸ்ரீ , சிங்களம் மற்றும் ஆங்கில மொழிகளில் சிறந்து விளங்கினார். கோயிலின் ஓவியங்களைப் பாதுகாப்பதற்கான முக்கியத்துவம் பற்றி பொது விழிப்புணர்வை வளர்ப்பது, சிறிலங்கா கலை வடிவங்களை பாதுகாப்பதில் மஞ்சுஸ்ரீ உருவாக்கிய பெரிய முக்கிய பங்களிப்பாகும். எதிர்கால அறிஞர்களால் இவைகள் ஆராயப்படலாம் என்று கோவில் ஓவியங்கள் விரிவாக ஆராயப்பட்டு ஆவணப்படுத்தப்பட்டது. எல் டி பி மஞ்சுஸ்ரீ , ஒரு அற்புதமான ஓவியராகவும் இருந்தார், சிங்கள, பாலி மற்றும் சீன மொழிகளில் ஒரு அறிஞர் ஆவார்.


அக்டோபர் 28, 1977 அன்று திருமதி ஜே.ஆர்.ஜெயவர்தன, தனது 55 ஆண்டுகால கடின உழைப்புடன் "இலங்கை ஓவியங்கள் வடிவமைப்புகள் மற்றும் கூறுகள்" என்ற தலைப்பில் தனது புத்தகத்தை தொடங்கினார், இது காவிய வரைபடங்கள் மற்றும் ஸ்கெட்ச்ஸ் கோயில்களிலும், பாறைகளிலும் தீவு முழுவதும், நமது நாட்டின் பாரம்பரியத்தின் ஒரு முக்கிய அங்கமாக விளங்குகிறது.


1979 ஆம் ஆண்டில் கிரியேட்டிவ் கலைக்கான ராம் மாகசேசே விருதுக்கு மஞ்சுஸ்ரீக்கு  விருது வழங்கப்பட்டது. சிறப்பம்சமான மலர் வடிவங்கள் மற்றும் வடிவங்களில் அவரது நல்ல வரி வரைபடங்கள் கலை ஒரு உண்மையான இயற்கை பாணி.என்பவற்றிற்கு 


மூலம் இங்கு செல்க இதிலிருந்து தமிழாக்கம் செய்யப்பட்டது.

ராம் மாகசேசே விருது-1983 அருட்தந்தை மார்செல்லின் ஜெயகொடி

ராம் மாகசேசே விருது-1983 அருட்தந்தை மார்செல்லின் ஜெயகொடிஅருட்தந்தை மார்செல்லின் ஜெயகொடி

.

பிறந்தது கோடெல்ல தங்கொட்டுவ

அருட்தந்தை மார்செல்லின் ஜெயகொடி (சிங்களம்: මර්සලින් ජයකොඩි පියතුමාා) (3 ஜூன் 1902 ─ ஜனவரி 15, 1998) ஒரு இலங்கை கத்தோலிக்க பாதிரியார், இசைக்கலைஞர், எழுத்தாளர், மற்றும் பத்திரிகையாளர் மற்றும் பழங்குடிப் பண்பாட்டின் ஒரு பகுதியாக இருந்தார். 'පන්සලේ පියතුමා' (Pansale Piyathuma - கோயிலின் பூசாரி) என்ற பெயரில் அவர் குறிப்பிடபடு கிறார். வண. டாக்டர் ஈத்தபன தாமால்மோகார தேரர் கத்தோலிக்க குருவைப் பற்றி ஒரு புத்தகத்தை எழுதி, உலகில் ஒரு மாற்றத்தையும் கொண்டு வந்தார், இப்புத்தகம் உலகின் முதல் புத்தகமாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது,கத்தோலிக்க மதத்துறவியைப் பற்றி ஒரு பெளத்த துறவி எழுதியதால்.

ராமன் மாக்ஸேசே விருது-1969
ராமன் மாக்ஸேசே விருது-1969 


ஸ்ரீலங்காபீமானி அஹங்கமகே டுதோர் அரியரட்னே


இலங்கையிலுள்ள சர்வோதய பிரம்மதன இயக்கத்தின் ஸ்தாபகரும், தலைவருமான ஸ்ரீலங்காபீமானி அஹங்கமகே டுதோர் அரியரட்னே (சிங்கள: අහන්ගමගේ ටියුඩර් ආරියරත්න). 2015 செப்டெம்பர் 10 ஆம் திகதி சிவில் பிரதிநிதி என அரசியலமைப்பு கவுன்சில் (இலங்கை) க்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டார். [1] 1991 ஆம் ஆண்டில் அவர் ஜம்னல்லால் பஜாஜ் விருது பெற்றார்
ஏ.டி. அரியரட்ன நவம்பர் 5, 1931 இல் காலி மாவட்டத்தில் உள்ள உனவதுன கிராமத்தில் பிறந்தார். காலேவில், புவன விஸ்தா கல்லூரியில், உவவடூனா மற்றும் மஹிந்த கல்லூரியில் தனது பாடசாலைக் கல்வியைக் கொண்டிருந்தார். பின்னர் அவர் ஆசிரியர்கள் கல்லூரியில் பயின்றார், பின்னர் அவர் 1972 ஆம் ஆண்டு வரை நளந்தா கல்லூரியில் கொழும்பில் உயர்நிலைப் பள்ளி ஆசிரியராக இருந்தார். 1958 ஆம் ஆண்டில் சர்வோதய பிரமாதன இயக்கத்தில் தனது பணியை ஆரம்பித்தார். அவர் வித்யோதயா பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து பொருளாதாரத்தில் இளங்கலை பட்டப்படிப்பைப் பெற்றார், பின்னர் டி.லிட்டிற்கு கௌரவ டாக்டர் பட்டம் பெற்றார். அதே பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து. அவர் பிலிப்பைன்ஸ் எமிலியோ அகுனினாடோ கல்லூரியில் இருந்து மனிதநேயத்திற்கு ஒரு கௌரவ டாக்டர் பட்டம் பெற்றார். அரியரத்ன ஒரு பக்தியுள்ள பௌத்தவாதி மற்றும் இலங்கை அரசியலிலும் சமூக அபிவிருத்தியிலும் தீவிரமாக செயற்பட்டு வருகிறார்.ஞாயிறு, 29 அக்டோபர், 2017

ராமன் மாக்ஸேசே விருது-1959 டார்சி விட்டாச்சி

ராமன் மாக்ஸேசே விருது-1959டார்சி விட்டாச்சி

பத்திரிகை, இலக்கியம் மற்றும் கிரியேட்டிவ் கம்யூனிகேஷன் ஆர்ட்ஸ் ஆகியவற்றிற்கான 1959 ரோம் மாக்சேசி விருது

டார்சி விட்டாச்சி (செப்டம்பர் 23, 1921 - செப்டம்பர் 17, 1993), ரமோன் மாக்சேசே விருது பெற்ற, வென்ற பத்திரிகையாளர் (1959), கொழும்பில் பிறந்தார். அவர் சில பிரபலமான கட்டுரைகளை  "Bouquets and Brickbats", மற்றும்  "Fly by Night"  ஆகியவைகளை சிலோன் டெய்லி நியூஸ் பத்திரிகையில் எழுதியுள்ளார். அவர் ஆசியாவில் பழமையான செய்தித்தாளில் (32 வயதில்) மிகவும் இளைய ஆசிரியர் ஆனார், 1834 இல் நிறுவப்பட்ட சிலோன் அப்சர்வர். 1958 இல் மகாசசேய பரிசு வென்றார் 1958 ஆம் ஆண்டின் தமிழர் விரோத படுகொலை என்ற பெயரில் நாட்டின் இடம்பெற்ற கலவரங்களில் அரசாங்கத்தின் ஈடுபாடு பற்றி 'அவசரநிலை' என்ற புத்தகத்தை அவர் எழுதினார். . 1960 லிருந்து 1965 வரை அவர் பத்திரிகை சுதந்திரத்திற்கு ஊக்கமளிக்கும் ஆசிரியர்களின் ஒரு அமைப்பு, சர்வதேச பத்திரிகை நிறுவனத்தின் ஆசிய இயக்குனர் ஆகவும் . அதே நேரத்தில், தி எகனாமிஸ்ட், தி பிபிசி மற்றும் தி சண்டே டைம்ஸ் ஆஃப் லண்டன் ஆகியோருக்கு ஒரு நிருபராகவும் பணியாற்றினார். மற்றும் நியூஸ் வீக்கிற்கான ஒரு கட்டுரையை எழுதினார். மோதல் காலப்பகுதியில் குழந்தைகளை பாதுகாப்பதற்காக குழந்தைகளின் நிதிப் பணிகளைப் பற்றிய ஒரு புத்தகம் எழுதினார் "Between the Guns," இப் புத்தகம் இறந்த பிறகு வெளியிடப்பட்டது.

.ராமன் மாக்ஸேசே விருது-1958 Mary H. Rutnam.ராமன் மாக்ஸேசே விருது-1958

டாக்டர் மேரி ரட்னம் - இலங்கையில் ஒரு கனடியன் முன்னோடி

மேரி இர்வின், ஒன்ராறியோவின் எலோராவில் பிறந்தார், கின்பர்டினின் குழந்தை பருவத்தை கழித்தார். அவர் 1873-1962 வரை வாழ்ந்தார். 1896 ம் ஆண்டு ஒரு மிஷனரி மருத்துவராக அவர் இலங்கைக்கு வந்தார், இலங்கைக்கு தனது திருமணம் காரணமாக மிஷனரிகளால் நிராகரிக்கப்பட்டதுடன் ; ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்திற்காக பணியாற்றினார், ஆனால் பிரிட்டிஷ் பட்டத்தை விட தனது கனடியன் பிறப்பு காரணமாக இலங்கையின் நிரந்தரமற்ற பிரஜையாக இருந்தார் .     இலங்கையில் இருந்த போது அமெரிக்கன் மிஷன் ஆரம்பிக்கப்பட்டபோது அவர் இலங்கையரைத் திருமணம் செய்து கொண்டார். மிஷனரி மற்றும் காலனித்துவ சமூகத்தை மீறி, அவர் இலங்கையில் தங்கியிருப்பதற்காக மிஷனரியை விட்டு வெளியேறினார்.   19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் கனடாவில் தொழில்மயமாக்கல் பிரச்சினைகள் சமூக சீர்திருத்தத்தில் கிறிஸ்தவ பங்களிப்பு அதிகரித்தன. வறுமை, ஆல்கஹால், பெண்கள் உடல்நலம், சமூக பிரச்சினைகள் மற்றும் பெண்களின் வாக்குரிமை ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான உறவுகளை மேரி போன்ற பெண்கள் வளர்ந்தனர்.   மேரி ரட்னம், டொமினோ பல்கலைக்கழகத்தின் டிரினிட்டி கல்லூரியில் இணைந்த மகளிர் மருத்துவக் கல்லூரியில் 1896 ஆம் ஆண்டு மருத்துவராகப் பொறுப்பேற்றார். அவர் உலகளாவிய சமூகத்திற்கு ஈர்க்கப்பட்டார் மற்றும் வெளியுறவு செயலகங்களுக்கு அமெரிக்க ஆணையர் குழுவினால் இலங்கையில் மருத்துவ நிலையத்திற்கு விண்ணப்பித்தார். நியூயார்க்கில் பயிற்சியின் போது அவர் எதிர்கால கணவர், சாமுவல் கிறிஸ்டி கனகரட்னம் (1869-1929) சந்தித்தார், யாழ்ப்பாணத்தை விட்டு வெளியே தீவில் ஒரு கிறித்தவ தமிழ்ராக
பிறந்தார்.   மேரி ரட்னம், கொழும்பிலுள்ள பெண்களுக்கு லேடி ஹேவேக்காக் வைத்தியசாலையில் ஒரு நிரந்தர நிலையினை நிராகரித்து, ஒரு பெண் டாக்டர் சிகிச்சை பெற விரும்பிய பெண்களை, குறிப்பாக முஸ்லீம்களையும், இதர பெண்களையும் கவர்ந்து தனியார் நடைமுறையில் சென்றார். அவர் உள்ளூர் மக்களிடையே தங்குவதற்கு கற்றுக் கொண்டார், ஆங்கில காலனித்துவ கட்டமைப்பைத் தவிர்த்து, மத சம்பந்தமான அடிப்படையில் நியாயமற்றதாக இல்லை.   இந்தியாவில் மற்றொரு கனடிய பெண் டாக்டர் உதாரணமாக ஈர்க்கப்பட்டார், டாக்டர். ஆலிவர், அவர் இலங்கையில் சமூக பணி தொடர்பு மற்றும் கனடாவில் மற்றும் இந்தியாவில் இலங்கை, மற்ற பெண்கள் ஒரு நல்ல நெட்வொர்க்கர் இருந்தது. ருட்னம் குடும்பம் 1907-8 ஆம் ஆண்டு கனடாவுக்கு பயணித்தது, மரிடின் இன்ஸ்டிட்யூட் இயக்கத்திற்கான கனடிய அரசாங்க ஆதரவைப் பற்றி மேரி அறிந்திருந்தார். அமெரிக்க ஆக்கிரமிப்பாளரான ரால்ஃப் நாடர், "கனடாவில் முதன்முதலாக" இந்த புத்தகம் உலகின் பெண்களின் மிகப் பெரிய அமைப்பாக இருந்தது என்று தனது புத்தகத்தில் எழுதினார். இது 1897 ஆம் ஆண்டில் ஒன்டாரியோவின் ஸ்டானி கிரீக்கில் நிறுவப்பட்டது, மேலும் 50 நாடுகளில் அத்தியாயங்களை நிறுவவும், வீட்டுப் பொருளாதாரம், குறிப்பாக கிராமப்புற சமூகங்களில் அறிவை வளர்ப்பதில் கவனம் செலுத்தியது.   1929 ஆம் ஆண்டில் அவரது கணவர் இறந்துவிட்டார். அவர் ஐந்து குழந்தைகள், நான்கு மகன்கள் மற்றும் ஒரு மகள் ஆகியோருடன் பெண் தலைமையிலான குடும்பமாக ஆனார்.


அவர் ஒரு புத்தகங்கள் எழுதினார் பள்ளிகள் ஒரு உடல் கையேடு மற்றும் ஒரு வீட்டு கையேடு சிலோன். குறைந்த ஆல்கஹால் மற்றும் அதிக பால் நுகர்வுக்கு அவர் ஒரு தீவிர பிரச்சாரகராக ஆனார். 1934-35ல் இலங்கையில் சுமார் 100,000 மக்களைக் கொன்ற மலேரியா நோய்த்தொற்றுடன் யுத்தத்தைச் செய்ய தனது மகன் ராபினுடன் இணைந்து செயற்பட்டார்.   குடும்ப திட்டமிடல் அவளுக்கு முக்கியமானது மற்றும் கனடா முன்னேற்றம் திட்டமிடப்பட்ட பெற்றோர் சங்கம் மூலம் செய்யப்பட்டது ஆனால் கொழும்பில் இதே போன்ற ஒன்றை எதிர்த்தது. குடும்ப திட்டமிடல் சங்கத்தின் சில்வியா பெர்னாண்டோ இறுதியில் "அவரது சிந்தனைக்கு முன்னால்" இருப்பதாகக் கூறி அவரை உருவாக்கினார். இறுதியில் ஒரு இலங்கை, பிராட்மேன் வீரக்கோன், சர்வதேச அளவில் துறையில் தலைமைத்துவத்துடன் இணைந்தார்.   மேரி ட்டும்ம் அவள் பின்னாடி ஒட்டிக்கொண்டிருக்குமா? 1944 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட அனைத்து இலங்கை மகளிர் மாநாட்டிற்கும் முன்னோடியாக இருந்த மகளிர் தனியுரிமை ஒன்றியத்தின் முன்னோடியாக இருந்தார் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை. டொனமொமொமர் ஆணைக்குழு இலங்கைக்கு வந்தபோது அவர்கள் யாருடன் சந்திக்க முடியுமோ அந்த ஆண்களுக்கு எந்த அமைப்பும் இல்லை. பெண்கள் அரசியல் சங்கம்.அமைப்பும் இல்லை   இந்த குழுக்கள் பெண்கள் சிறுவர்களைத் தாண்டி, தங்கள் வீடுகளை பெண் கைதிகளிடமிருந்து வயது வந்தோரிடமிருந்து பரந்த சமூக அக்கறைக்கு எடுத்துச் சென்றன. 1937 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் கொழும்பு மாநகர சபையின் முதல் பெண் உறுப்பினர் ஆனார். முதல் தடவையாக பெண்கள் 20 வருடங்களுக்கும் மேலாக வாழ்ந்த பம்பலப்பிட்டி வார்டில் போட்டியிட அனுமதிக்கப்பட்டனர். ஆயினும்கூட, கிராமப்புற பெண்களின் அமைப்பில் அவர் மிகவும் தாமதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளார் என்று வாதிட்டார்.1920 களின் பிற்பகுதியில் கனடாவுக்கு வருகை தந்த மேரி ரட்னம் மகளிர் கல்வி நிறுவனங்களைப் படித்தது. 1931 ஆம் ஆண்டில் கொழும்பிற்கு அருகில் பன்னிபீடியாவில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட முதலாவது உள்ளூர் நிறுவனத்தைத் திறந்து வைத்தார். இந்த இயக்கம் வறிய பெண்களுக்கு அடைந்தது மற்றும் சுகாதார, குழந்தை பராமரிப்பு, முதலுதவி, வீட்டு பராமரிப்பு, உணவு பாதுகாப்பு, விவசாயம், பால் பண்ணை, கைவினை பொருட்கள், நடனம் மற்றும் நாடகம் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் சாதி பிரிவுகளை வெட்டியது. லங்கா மஹிலா சமிதி பெரும்பாலும் கிராமப்புற சமூக வாழ்வின் மையமாக மாறியது. 1959 ஆம் ஆண்டில் தீவுகளில் மிகப்பெரிய பெண்கள் அமைப்பு என்ற தனது வாழ்நாளில் 150,000 உறுப்பினர்களுடன் அவர்கள் வளர்ந்தனர்.   டாக்டர் மேரி ரட்னம் மற்றவர்களுடைய நல்வாழ்வை முன்னேற்றுவிக்கவும், நமது பொதுவான மனிதகுல மேம்பாட்டை அடைந்ததன் மூலம் பயமின்றி அவ்வாறு செய்வதற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் உத்வேகம் தருகிறார்.   : Ingrid Knutson Ingrid Knutson கனடிய உயர் ஆணையர் மனைவி.மேரி ரட்ணம்
பற்றிக் கூறியது:
அக்டோபர் 2009 இல் ஸ்ரீலங்காவுக்கு வருவதற்கு முன்னர் கனேடிய சர்வதேச அபிவிருத்தி முகவரகத்தில் 27 வருடங்களாக பணிபுரிந்தார், அண்மையில் ஆப்கானிஸ்தானில் சி.ஐ.டி.ஏ தலைவராக இருந்தார்.

"அவளுடைய கருத்துக்கள் அவளது சொந்தம் மற்றும் கனேடிய அரசாங்க கொள்கைக்கு அவசியம் இல்லை".

இந்த கட்டுரை இலங்கையின் கனேடிய கூட்டாண்மை கதைகளின் ஒரு பகுதியாக அமைந்துள்ளது.

திருத்தங்கள் மற்றும் / அல்லது கதை கருத்துக்களுடன் அவள் ingridknutson@rocketmail.com இல் அடைந்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.

இவர் ஆரம்பித்த இலங்கை மகிலா சமித்தி பற்றி அறிய இங்கு செல்லவும்


முழு விபரமும் தமிழில்  

இலங்கையின் பெண்ணுரிமை முன்னோடி மேரி ரட்னம் - என்.சரவணன்


சனி, 28 அக்டோபர், 2017

பொது அறிவு -11

பொது அறிவு -11
 பொது அறிவு 10குச் செல்ல ...........

....
01.நான்கு மொழிகளைத் தேசிய மொழியாகக்கொண்டு 26 மாநிலங்களில் 26 வகை கல்வி அமைப்பைக்கொண்டு உள்ள நாடு எது ?

02.விந்து சேமிக்கப்படும்   இடம் எது?
விதை 

03.ஆசியாவின் நீளமான நதி?
யாங்சே ஆறு.சீனா


05.ஸ்வால்பார்ட் உலக விதை களஞ்சியம் ( விதைகள்  சர்வதேச ஆராய்ச்சி மையம் )
அமைந்துள்ள இடம்?
ஆர்டிக் ஸ்வால்பார்ட் தீவு

06.ஸ்வால்பார்ட் உலக விதை களஞ்சியம் ( விதைகள்  சர்வதேச ஆராய்ச்சி மையம் )
பராமரிக்கும் நாடு?
நோர்வே 

07.ஸ்வால்பார்ட் உலக விதை களஞ்சியம் ( விதைகள்  சர்வதேச ஆராய்ச்சி மையம் )
இதன் நோக்கம்?
எதிர்கால பேரழிவுகளில் இருந்து உலகின் பயிர்களை பாதுகாப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த விதை களஞ்சியம்இயற்கை பேரழிவு அல்லது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேரழிவுகளால் தமது பயிர்களை இழக்கும் நாடுகள் ஆர்டிக்கில் உள்ள களஞ்சியத்தில் இருந்து விதைகளை பெற்று அவைகளை மீளுருவாக்கம் செய்ய முடியும். 

08.யுத்தத்தால் சீரழிந்த சிரியாவின் அலெப்போவில் 141,000 விதைகள் கொண்ட விதை வங்கி பாதிக்கப்பட்ட போது, ஸ்வால்பார்ட் உலக விதை களஞ்சியத்திலிருந்து விதைகளை சர்வதேச ஆராய்ச்சி மையம் 2015இல் சிரியாவிற்கு வழங்கியது. அவற்றில் 15000 விதைகள் உலக களஞ்சியத்தில் திரும்ப சேர்க்கப்பட்டன. இங்கு 2.1 பில்லியன் விதைகள் சேமிக்கப்பட வசதி உண்டு 


09.இமயமலையின் உச்சிக்கு" ஹிலரி முனை" பெயரிடப்பட்டதன் காரணம்?
1953 ஆம் ஆண்டு இதனை முதல் முறை அளவிட்ட சேர் எட்முன்ட் ஹிலரியின் பெயர் இதற்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது.


10.நோர்வே தலைநகரம் என்ன? - Oslo


11.நோர்வே நாட்டின் நாணயம்? - நோர்வே குரோன் (NOK)

12.நோர்வே தேசியக் கனி எது? - Peanut

13.செவ்வாய் கிரகத்தின் மேற்பரப்பை ஆய்வு செய்துவரும்  விண்கலம் ?
 கியூரியாசிட்டி 

14. "ஞாழல் பூ" என அழைக்கப்படுது.

15.2016 ம் ஆண்டின் வாக்காளர் இடாப்பின்படி யாழ்ப்பாண     தேர்தல் மாவட்டத்தில்   அதி குறைந்த வாக்காளர்களைக்  கொண்ட  தேர்தல் தொகுதி எது?
   ஊர்காவற்துறை  
16. சேர்த்து எழுதுக   ஒருவன் +கு  =?   ஒருவற்கு 

17.   கருத்து எழுதுக?
துப்பு = பவளம் 
           

18.எந்த நாடு நேட்டோவின் 29வது  நாடாக சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டது?
மாண்டி நீக்கிரோ 
19.முதன் முதலில் தகவல் அறியும் உரிமையை தன்  நாட்டு மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திய நாடு?சுவீடன் 
20."மன  சாட்சியை  மறுப்பவர்" 
1.இறைவன் 2.குரங்கு.3.மனிதன் 4.

19.எந்த மொழி முதன் முதலில் இந்திய அரசால் செம்மொழியாக அறிவிக்கப்பட்டது?

20.மொசாம்பிக் நாட்டிலிருந்து இலங்கைக்கு காவல் கடமைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட நீக்கிரோக்கள் வந்த ஆண்டு?
1817
21.மொசாம்பிக் நாட்டிலிருந்து இலங்கைக்கு காவல் கடமைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட நீக்கிரோக்கள்  குடியமர்த்தப்பட்ட  இடங்கள்  எவை ?
புத்தளம்  திருகோணமலை,மட்டக்களப்பு 

22.உடலிலுள்ள செல்களை புதுப்பிக்க கண்டுபிடிக்கப்பட்ட " சிப் "களை  எப்படி   அழைக்கப் படுகிறது ?
நானோ சிப் 

23.ஒரு தொகைக்கு 8% கூட்டு வட்டி,,தனி வட்டி  மூலம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு கிடைத்த தொகைக்கு 40/+வித்தியாசம் எனின் இதன் முதல் எவ்வளவு?
6250/=

24.ஒருவன் 3 மேசைகள் 12 நாற்காலிகளை 2400/-க்கு வாங்கி மேசைகளை  20% நாற்காலிகளை   10% லாபம் வைத்து விற்று 300/- லாபம் பெற்றால் ஒரு மேசையை எவ்வளவுக்கு கொள்வனவு செய்திருப்பான்?
200/=

25.நான் ஒரு மூன்றிலக்க எண். மேலும்  நான் 10ன் மடங்காவேன் என்னை 6ல் வகுத்து மீதியின்றிகிடைக்கும் தொகையுடன் நான்கைச்  சேர்த்தால் 114 கிடைக்கும் எனது மதிப்பு என்ன? 

660.

26.இலங்கையணியின் (2017) தற்போதைய ஆட்ட அணித் தலைவர் யார்? 

27.ஒருவர் மிதிவண்டியில் 15.6 கிமீ /மணி வேகத்தில் பயணித்தால் அவர் 2நிமிடங்களில் கடந்த 
தூரம் எவ்வளவு?

28.பொதுச் செலவின் புனித விதிகளை வழங்கியவர்
1பேராசிரியர் அடம் ஸ்மீத்  
2.பேராசிரியர் சீராஸ் 
3.பேராசிரியர் மஸ்கிரால் 
4.பேராசிரியர் பிகு   

29..18மனிதர்கள் ஒரு வேலையை 20நாட்களில் முடிப்பர் அதே வேலையை 24 மனிதர்கள்  முடிக்கத் தேவையான நாட்கள்?
15 நாட்கள் 

30.ஜப்பான் நாட்டின் பிரதம மந்திரியின் பெயர் என்ன?
ஷின்ஷே அபே

31.உலகின் மகிழ்ச்சிகரமான நாடுகளின் பட்டியலில் இலங்கையின் 2017 தர
வரிசை என்ன?

32.யுனஸ்கோ  ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு ?
1946

33".சத்திய சோதனை" என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர்?
மகாத்மா காந்தி

34..2017ம் ஆண்டு இலங்கையும் கலந்து கொண்ட 
நீடித்து நிலைக்கக்கூடிய அபிவிருத்திக்கான உலக பாராளுமன்ற மாநாடு நடைபெற்ற நாடு?
இந்தோனிஷியா 

35.இலங்கைக் குடியரசின் நிருவாக மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை?
25.

36.இலங்கை சட்டவாக்கப் பேரவை அல்லது இலங்கை சட்டசபை (Legislative Council of Ceylon) என்பது பிரித்தானிய இலங்கையின் சட்டவாக்க சபையாகும். இது 1833 ஆம் ஆண்டில் கோல்புறூக்-கேமரன் ஆணைக்குழுவின் பரிந்துரையின் பேரில் உருவாக்கப்பட்டது கவர்னராக இருந்தவர் பெயர் என்ன?
ஆளுநர் சேர் ரொபர்ட் ஹோட்டன் 

37.இலங்கை சட்டவாக்கப் பேரவை அல்லது இலங்கை சட்டசபை இதுவே இலங்கையின் முதலாவது மக்கள் பிரதி நித்துவப் பேரவை  அங்கம் வகித்த உறுப்பினர்களின்  எண்ணிக்கை எவ்வளவு?
16

38.இலங்கையின் அரசியல் அமைப்பின் எத்தனையாவது  அரசியல் அமைப்புப் பிரிவின் கீழ் 
விசாரணைக்குழுக்கள் அமைக்கப் படுகின்றன ?
அரசியல் அமைப்பின் 4வது பிரிவின் படி  

39,மகாத்மா காந்தியைத் தொடர்ந்து.அகிம்சை மூலம் அமெரிக்க கறுப்பு இன மக்களுக்கு விடுதலை வாங்கிக் கொடுத்து துப்பாக்கிக் குண்டுக்கு இரையான 
கறுப்பினத் தலைவர்?
மார்ட்டின் லூதர் கிங் 

40.இந்தியாவின் பெரிய உயரமான  மலை உச்சி?
kaatvin aalvin


41.இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த  நீர்வீழ்ச்சி வீழ்ச்ச?
குஞ்சைக்கல் நீர்வீழ்ச்சி 

42.தொலமி வரைந்த உலகப் படத்தில் இலங்கையை என்ன பெயர் கொண்டு குறித்தார்?
தப்ரபேன் 

43.பார்வைக் குறைபாட்டை மதிப்பிட பயன்படும் அட்டவணையின் பெயர்?
சினெல்லன் அட்டவணை 

44.சீனாவின் இராட்ஷத விண்வெளி ஆராய்ச்சி  நிலையம் 
 டியாங்கோங்-1 

45. இலங்கை மக்களின் உளவழ சேவை வழங்கியதற்காக 2017 ல் இராமன்மக்சே விருதினை பெற் இலங்கைப் பெண்?


46 Interpol என்பது எதைக்குறிக்கிறது?.
190 நாடுகளுக்குமேல் அங்கம் வகிக்கும் சர்வதேச போலீஸ்  அமைப்பு,

47.பத்திரிகைகள் அச்ச்சிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் கடதாசியின் நிறை?
Gsm  35

48.ஊடக நிறுவனங்களுக்கு உலகில் நடைபெறுகின்ற சம்பவங்களை அறிக்கையிட்டு வழங்கும் ஒழுங்கமைப்புச் செய்தி முகவர் (News Agencies )ஆகும்.பின்வருவனவற்றில் செய்தி முகவர் அல்லாதது?
A  அசோசியேட்  B,ரையிட்டர்ஸ்  C .பிபிசி சேவை  D.ஏ எப் பி AFP 

49.திரிகடுகம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் ?
• ஆசிரியர் நல்லாதனார். இவர் வைணவர்.

50லெய்ட்டன்  முத்திரை வெளியிட்டு கௌரவித்த நாடு?
ஜெர்மனி

51..எஸ்கிமோவர் கட்டும் வீடுகள் இப்படி அழைக்கப்படும்?
Iglo
52.செவ்விந்தியர்கள் கட்டும் வீடுகள் இப்படி அழைக்கப்படும்?
TIPI

53.அயடீன் குறைவால் ஏற்படும் நோய் ?
தொண்டைக்கழலை

54.விட்டமின் A குறைவால் பாதிப்படையும் உடல் பாகம்?
கண்கள்

55.ஒரு தலை முறை என்பது எத்தனை ஆண்டுகளைக் குறிக்கும்?
28ஆண்டுகள்

56.சூரியனிலிருந்து வரும் புறா ஊதாக்கதிரின் தாக்கத்திலிருந்து உயிர்களைக் காக்கும் வாயு?
ஓஸோன்

57.லெய்டன் தீவு என் ஒல்லாந்தரால் அழைக்கப்பட்ட  இலங்கையிலுள்ள ஒரு தீவு? 10வேலணை தீவு

58.வெள்ளப்பிரம்பின்  தந்தை என அழைக்கப்படுபவர்?
ஜிண்டிலேக் 

59.செயற்கை நதியை உருவாக்கிய நாடு?
லிபியா 

60.வியாழக் கிரகத்தை ஆராய்ந்த செயற்கைக்கோள்?
பயணியர்10 

61.ஒரு குறித்த இலக்கத்தை அதே இலக்கத்தால் பெருக்க வரும் விடையைக் கூட்டினால் ஆரம்ப  இலக்கமே வரும் விடையாகும் அந்த முழு எண் என்ன?
9.

62.ஒரு இலக்கத்தை முறையே 2,3,4,5,6,ஆல் தனித்தனியாக வகுத்தால் வகுக்கப்படும் எண்ணைவிட ஒரு எண் மிகுதியாக வரும் ஆனால் ஏழால் வகுத்தால் மீதி எதுவும்  வராது அந்த எண்  எது?
119

63.சிந்து வெளி நாகரிகம் தோன்றிய பிரதேசம் தற்போது எந்த நாட்டின் எல்லைக்குள் இருக்கிறது?
பாக்கிஸ்தான் 

64.என்புருக்கி நோய் ஏற்படக்காரணம்?
விட்டமின் D குறைபாடு.

65.முதன் முதல் ஒலிம்பிக் போட்டி நடை பெற்ற நகரம் ?
ஏதென்சி 

66.கூடைப்பந்தாட்டத்தை உலகுக்கு அறிமுகப் படுத்தியவர்?
ஜேம்ஸ் நைஸ்மித் 1891/92

67...ஆதாமின் ஆப்பிள் என அழைக்கப்படும் ஒரு உடலுறுப்பு?
ஆண்களின் குரல் வளை (முரடு)

68.தேனீக்கள் புரியும் நடனத்தின் பெயர் என்ன?
Waggle Dance 


69.தேனீக்கள் புரியும் நடனத்தை ஆராய்ந்தவர்?
கார்ல் வொன் ப்ரிஷ் 1940 

70.இயற்கை இறப்பர் என்பது?
Polymer  of  -2 methyl butane 

71.ஒரு வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரம் (இலங்கையில்)  என்ன குணநலன்களை வெளிக்காட்டும்?
குறைந்த தல விகித வருமானம்
மோசமான வேலையின்மை மற்றும் தொழில் போக்கு 
மக்கள் தொகைப் பெருக்கம் 

72.பண்புப் பெயர் என்பதன் சரியான விளக்கம்?
வண்ணம் வடிவம் அளவு குணம் என்பற்றைக் குறித்து வரும் 

73.1-31 வரையுள்ள ஒற்றை எண்களின் கூட்டுத் தொகை?
256

74.பியூஜிதா (Fuji ta)  என்ற அளவு முறை எதற்குப் பயன்படுத்தப் படுகிறது? 
சுழல் காற்றின் தீவிரத்தை  ஒப்பிடுவதும்,அதனால் ஏற்படும் அழிவையும் மதிப்பிடுதல் 

75.இலங்கையில் அனல் மின்னிலையங்கள் அமைந்துள்ள இடங்கள்?


76.புறத் தூய்மை நீரால் அமையும்,அகத் தூய்மை எதனால் அமையும்?
வாய்மையால் 

77.இலங்கையில் முதன்முதல் குடித்தொகை மதிப்பீடு செய்த ஆண்டு?
1871ம் ஆண்டு 

78.முதன் முதலில் குடித்தொகை மதிப்பீட்டை அறிமுகப்படுத்திய மன்னன்?
ரோமாபுரியை ஆண்ட செரிவர் துலியாஸ் 

80.இலங்கையின் 2011ம் ஆண்டின் தரவுகளின்படி வருடாந்த தலைவருமானம் (GNP) எவ்வளவு?
2580 அமெரிக்க டொலர்கள் 

81.1986 பெப்ரவரி 26 ஆம் திகதி இலங்கையின் தேசிய விருட்ஷமாக பிரகடனம் செய்யப்பட்ட விருட்ஷம் எது?
நாகமரம் 

82. சர்வதேச மிளகு உற்பத்தியாளர் சமூக செயலகம் அமைந்துள்ள இடம்?
இந்தோனேசிய தலைநகர் ஜகார்த்தா

83.சர்வதேச மிளகு உற்பத்தியாளர் சமூக செயலகத்தின் நிரந்தர உறுப்பு நாடுகளாக
உள்ள நாடுகள் 
இந்தியா, இந்தோனேசியா, மலேசியா, இலங்கை மற்றும் வியட்நாம் 

84.சர்வதேச மிளகு உற்பத்தியாளர் சமூக செயலகத்தின் இணை   உறுப்பு நாடுகளாக
உள்ள நாடுகள் .
பப்புவா நியூகினியா மற்றும் பிலிப்பைன்ஸ்

85.சர்வதேச மிளகு உற்பத்தியாளர் சமூக செயலகம் 
இந்த அமைப்பின் நோக்கங்களும் செயற்பாடுகளும் பின்வருமாறு:

* மிளகுச் செடியைப் பாதிக்கக் கூடிய நோய்கள் பற்றிய ஆராய்ச்சி உள்ளிட்ட உற்பத்தி குறித்த தொழில்நுட்ப மற்றும் பொருளாதார அம்சங்கள் பற்றிய ஆய்வை ஒருங்கிணைத்தல்
* உற்பத்தி தொடர்பான வேறு ஏதேனும் அம்சங்கள் மற்றும் கொள்கைகள், நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் குறித்த தகவல்களை பரிமாறிக் கொள்வதற்கு வசதியேற்படுத்திக் கொடுத்தல்
* சர்வதேச சந்தைப்படுத்தலுக்கு வசதிறேப்டுத்தும் பொருட்டு தர நியமங்களை ஒருங்கிணைத்தல்
* மிளகின் விலையில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்களின் விளைவுகள் மற்றும் காரணங்கள் குறித்து விசாரணைகளை
86.2019ஆம் ஆண்டு  நடைபெறவுள்ள உலகக் கிண்ண கிரிக்கெட் போட்டி இடம் பெரும் நாடு? இங்கிலாந்து
87.2019 உலகக் கிண்ண கிரிக்கெட் போட்டிக்கு  எட்டாவது அணியாக தகுதிபெற்ற நாடு எது?  இலங்கை அணி
88.இலங்கை அணி  முதல் முதல் ஒரு நாள் கிரிக்கட் போட்டியில் பங்குபற்றிய ஆண்டு? 1975
89.சர்வதேச கிரிக்கெட்போட்டிகளில்  இலங்கை துடுப்பாட்ட அணிக்கு  ஒரு நாள் போட்டிகளில் விளையாட அனுமதிக்கப்பட்ட ஆண்டு? 1981
90.சர்வதேச கிரிக்கெட்போட்டிகளில்  இலங்கை துடுப்பாட்ட அணி உலகக் கிண்ணத்தை முதன் முதல் வெற்றி கண்ட ஆண்டு? 1996.
91.சர்வதேச கிரிக்கெட்போட்டிகளில்  இலங்கை துடுப்பாட்ட அணி முதன் முதல் மோதிய அணி?   இங்கிலாந்து
92.இலங்கை முடிக்குரிய குடியேற்ற நாடாக ஆகிய ஆண்டு? 1802
93.கொலம்பஸ் அமெரிக்காவைக் கண்டுபிடித்த  ஆண்டு? 1492
94.பிரித்தானியப் பாராளுமன்றம் அமைக்கப் பட்ட ஆண்டு?  1295
95.பௌதிகத் துறைக்கு முதன் முதல் நோபல் பரிசு பெற்றவர் ?வில் ஹய் கான்ராட் ரான்ஜென்ற்  எக்ஸ்ரே கதிர்களைக் கண்டுபிடித்ததற்காக 1895.நோபல் பரிசு கிடைத்தது 1901.
96.முதலாவது செயற்கைச் செய்மதி? 1957 அக்டோபர் 4,ஸ்புட்னிக்-1 நாடு ருசியா 
FacebookTwitterGoogle+PinterestPrintFriendlyShare86.97.
    97.

Permanent Secretariat to coordinate the implementation of SAARC programme is located at98.The office of the UN General Assembly is in99.The headquarters of the UNESCO is at100.Which UN body deals with population problem?