வெள்ளி, 5 மார்ச், 2010

ஹம்மா! ஹம்மா! பாடலுக்கு மைக்கல் ஜாக்ஸன்.


ஹம்மா! ஹம்மா! பாடலுக்கு மைக்கல் ஜாக்ஸன்.நடனம் ஆடினால் எப்படி இருக்கும்? முடிந்தா நீங்களே பார்த்துச் சொல்லுங்க?
நன்றி:ஹரி ஹரன் U .K