வியாழன், 25 நவம்பர், 2010

காணக் கிடைக்காத வல்லுகங்கள்.

காணக் கிடைக்காத வல்லுகங்கள்.
நீங்கள் வேறு எதையாவது நினைத்து வேறு எதையோ கற்பனை பண்ணினால் நான் பொறுப்பாளி அல்ல. ஓவர் டு போடோஸ் மின் அஞ்சலில்கிடைத்தது.
மின்  அஞ்சலில் கிடைத்தது.நீங்களும் பார்த்து ரசியுங்கள்.    


 


   


 


   


 


   


 


   

   

   


 


   


 


   


 


   


 


   


பைகள் என்பதை தமிழில் வல்லுகம் என்றும் சொல்லுவார்கள் தமிழில். வெற்றிலை  வல்லுகம்.வெற்றிலை பாக்கு, சுண்ணாம்பு,புகையிலை.மேலும் அதற்குத் தேவையானவை எல்லாம்,அதற்குள் இருக்கும்.மொத்தத்தில் ஒரு களஞ்சிய சாலை.