ஞாயிறு, 24 அக்டோபர், 2010

செவ்வரத்தை

செவ்வரத்தை 

நன்றி: வீரகேசரி

மஞ்சள் காமாலை.

மஞ்சள் காமாலை
படித்ததில் பிடித்தது,உங்களுக்கும் பிடிக்கும், 
நன்றி:வீரகேசரி

பெண்னியல் நோய்கள்.


பெண்களுக்கு தாய்மை எவ்வளவு முக்கியமோ,அதே போல் அது சார்ந்த நோய்களுக்கும்
முக்கியத்துவம் கொடுத்து,தங்களைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும்.அவதானம் செலுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இந்தப் பதிவு.

நன்றி: வீரகேசரி