ஞாயிறு, 11 செப்டம்பர், 2011

செல்வம் கூரையைப் பிய்த்துக்கொண்டு கொட்டும்,கிரகநிலை கொண்ட சாதகர் யார்?

செல்வம் கூரையைப் பிய்த்துக்கொண்டு கொட்டும்,கிரகநிலை கொண்ட சாதகர் யார்? 
எழுத்துக்கள் பெரிதாகத் தெரிய,உங்கள் மௌசை படத்தின்மேல் வைத்து கிளிக் பண்ணுங்கள்.

நன்றி:வீரகேசரி சோதிட ஆசிரியர் திருவோணம் அவர்கட்கு.

ஞாயிறு, 4 செப்டம்பர், 2011

வெளிநாடு சென்று வாழும் யோகம் உங்கள் சாதகத்திலுண்டா?

வெளிநாடு சென்று வாழும் யோகம் உங்கள் சாதகத்திலுண்டா?
எழுத்துக்கள் பெரிதாகத் தெரிய மௌசை எழுத்தின் மேல் வைத்து 
கிளிக் பண்ணவும்.   


நன்றி வீரகேசரி சோதிட ஆசிரியர் திருவோணம் அவர்கட்கு.