வெள்ளி, 26 பிப்ரவரி, 2010

இலங்கையின் தனி நபர் வருமானம் $2000

இலங்கையின்  தனி நபர் வருமானம் $2000 சந்தோஷ மடைய வேண்டிய இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் செய்திதான்
ஆனால்,விலை வாசிகளின் போக்கோ இதற்கு எதிர் மறையாக
காணப்படுகிறது சாதரணமாக இன்றைய விலைகளோடு ஒப்பிடும்  போது,இந்த தனி நபர் வருமான அதிகரிப்பு எந்த மாற்றத்தையும்,இலங்கை வாழ மக்களின் வருமானத்தில் ஏற்படுத்தாது.காரணம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துச் செல்லும்,அன்றாடப் பொருட்களின் விலையதிகரிப்பே.
1 .கி.சீனி...................................௦.................120.00..௦௦
1.கி.பெரிய வெங்காயம் .........................80.00......
1.கி.மை.பருப்பு ..........................................190.00...
   1.கி.பார மீன் ..............................................800.00.......
1.கி.அரிசி ...............................................100.00......
1.தேங்காய் .................................................35.00..........
1.கி.தேயிலை ............................................450.00.......
1.கி.உருளைக்கிழங்கு .............................70.00.........
இப்படி ஒரு நாள் தேவைக்கு ஆயிரம் ரூபாவுக்கு மேல் தேவையுள்ளது.இதில் $  2000 தலா
வருமானம் என்னத்திற்கு காணும் .ஏட்டுச் சுரக்காய் கறிக்கு உதவுமா?.