வெள்ளி, 28 ஆகஸ்ட், 2009

இலங்கைச் சரித்திரம் -19


Posted by Picasaபக்கத்தின் மேல் கர்சரை (மவுசை ) வைத்து அழுத்தினால் எழுத்துக்கள் பெரிதாக தெரியும்.தொடர்ந்து வாசியுங்கள் வாசித்துவிட்டு நாலுவரி பினூட்டத்தில் எழுதுங்கள்.
தொடர்ந்து 20வது பக்கத்திற்கு...

இலங்கைச் சரித்திரம்-18


Posted by Picasa கிறிஸ்துவுக்கு முன் 477 ம் ஆண்டளவிலேயே விஜயன் இலங்கைக்கு வந்தான் என்பதை, திரு.முத்துத் தம்பிப் பிள்ளை வரலாற்றைக் கொண்டு நிருபித்துள்ளார்  பக்கத்தின் மேல் கர்சரை (மவுசை ) வைத்து அழுத்தினால் எழுத்துக்கள் பெரிதாக தெரியும்.தொடர்ந்து வாசியுங்கள் வாசித்துவிட்டு நாலுவரி பினூட்டத்தில் எழுதுங்கள். தொடரும் 19ம் பக்கத்திற்குச் செல்ல ..

இலங்கைச் சரித்திரம் -17


Posted by Picasaபக்கத்தின் மேல் கர்சரை (மவுசை ) வைத்து அழுத்தினால் எழுத்துக்கள் பெரிதாக தெரியும்.தொடர்ந்து வாசியுங்கள் வாசித்துவிட்டு நாலுவரி பினூட்டத்தில் எழுதுங்கள் தொடரும். 18 ம் பக்கத்திற்குச் செல்ல ...