செவ்வாய், 12 நவம்பர், 2019

கோட்டபாய "அமெரிக்க விசா சர்சைக்கு "  அமெரிக்காவின் பதில்


இரட்டைப் பிரஜா உரிமை பற்றி அமெரிக்க தூதரகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையை படிக்க இங்கே செல்லுங்கள்