வியாழன், 8 ஏப்ரல், 2010

பாராளுமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் -2004

2004ம்,ஆண்டு நடை பெற்ற,பாராளுமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்,கட்சிகள் பெற்ற மொத்த வாக்குகள்  ,கிடைத்த ஆசனங்கள்,போனஸ் ஆசனங்கள்,சகலதும் ஒரே பார்வையில்,  
படம் பெரிதாகத் தெரிய,மௌசை படத்தின் மேல் வைத்து அழுத்துங்கள்.
இன்னும் சில மணித்துளிகளில், தபால் மூல வாக்களிப்பு முடிவுகள் கிடைத்து விடும்.
அதுவரை பொறுமை கொள்ளுங்கள்