சனி, 18 ஏப்ரல், 2020

jothidapaarvai: யோகங்கள் - பகுதி 1

jothidapaarvai: யோகங்கள் - பகுதி 1: யோகங்கள் - பகுதி 1 யோகங்கள் என்ற வார்த்தை ஒரு கிரகத்திற்கும் இன்னொரு கிரகத்திற்கும் தொடர்பை குறிக்கும்.  ஜாதக யோகங்கள் 100க்கும் மே...