ஞாயிறு, 11 ஏப்ரல், 2010

இருதய தாக்கமும் கொதி தண்ணீரும்.

இருதய தாக்கமும் கொதி தண்ணீரும்.

நாம் உணவு உண்டபின் அருந்தும் நீர்,அனேகமாக எல்லோரும் குளிர்ந்த நீரையே அருந்துகிறோம்,குளிர்ந்த  நீரைஅருந்துவதை விட சூடாக இருக்கும் நீரை அருந்துவது,இருதயதயத்தை தாக்கும் நோய்களில் இருந்து நாம் விடுபட பெரிதும் உதவி செய்யும் என்று கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள்.ஆராய்ச்சியாளர்கள் முழுவதையும் தெரிந்து கொள்ள இரண்டு நிமிடங்கள் போதுமானது. Heart Attacks and Hot Water

    
A  very good article which takes two minutes to read. I'm  sending this to persons I care about.......I hope you do  too!!!

Heart  Attacks And Drinking Warm Water

   


 
This  is a very good article. Not only about the warm water after  your meal, but about    Heart  Attacks.  The Chinese and Japanese drink hot tea with their meals, not  cold water, maybe it is time we adopt  their drinking  habit while  eating.                                                              For  those who like to drink cold water, this article is  applicable to you. It is nice to have a cup of cold drink  after a meal. However, the cold water will solidify the oily  stuff that you have just consumed. It will slow down the  digestion. Once this 'sludge' reacts with the acid, it will  break down and be absorbed by  the intestinefaster  than the solid food. It will line the intestine. Very soon,  this will turn into fats and lead  to cancer.  It is best to drink hot soup or warm water after a  meal.
Common  Symptoms Of Heart Attack... A  serious note about heart attacks - You should know that not  every heart attack symptom is going to be the left  arm hurting .  Be aware of intense pain in the jaw line.

You  may never have the first chest  pain during  the course of a heart attack.Nausea and intense  sweating are  also common symptoms. 60% of people who have a heart attack  while they are asleep do not wake up.  Pain in the jaw can wake you from a sound sleep. Let's be careful and be aware.  The more we know, the better chance we could survive.

cardiologist says  if everyone who reads this message sends it to 10 people,  you can be sure that we'll save at least one life. Read this  & Send to a friend. It could save a life... So, please  be a true friend and send this article to all your friends  you care about.

I   JUST DID


 


இந்த பிரயோசனமான தகவலை எனக்கு அனுப்பியவர்  :
Johan (johan54@free.fr) இவருக்கு நமது நன்றிகள்


அன்புடன்,!......