திங்கள், 3 ஏப்ரல், 2023

ஈனருக்கு உரைத்திடாதே

 ஈனருக்கு உரைத்திடாதே .


வானரம் மழைதனில் நனையத் தூக்கணம்,
தானொரு நெறிசொலத் தாண்டிப் பிய்த்திடும்,
ஞானமும் கல்வியும் நவின்ற நூல்களும்,
ஈனருக் குரைத்திடில் இடர தாகுமே.
 (விவேக சிந்தாமணி)

ஒரு குரங்கானது மழையில் நனைந்து துன்பப்பட்டுக் கொண்டிருப்பதை பார்த்த (முன்னரே கூடுகட்டி வசிக்கும்) தூக்கணம் பறவை ஒன்று, தன்னைப்போல் ஒரு இருப்பிடம் அமைத்து பாதுகாப்பாக வாழக்கூடாதா? என்று கேட்க, கோபம் கொண்ட குரங்கு குருவியின் கூட்டை பிய்த்தெறிந்தது. கீழான குணம் கொண்ட அறிவில்லாதவர்க்கு கல்வியால் தான் பயின்ற நூல்களின் ஞானத்தை உபதேசம் செய்தால் அது துன்பத்தை உண்டாக்கும். 

(கேளாமல், தகுதி பாராமல் எதையும் சொல்லாதே)
நனறி:Purnayogamp0

அகவை தின, வாழ்த்துகள்..!

 


                                                                        24-03-1965

ஐம்பத்தெட்டாவது அகவையில் கால்பதிக்கும்,-திருமதி

எனதருமைத் துணைவிக்கு,இனிய வாழ்த்துக்கள் 

கடந்துவந்த பாதையில்,சாதனைகளையும்-பல

சோதனைகளையும்,சரிசமமாக ஏற்று,

சரித்திரமாக மாற்றும், வல்லமை கொண்ட-எந்தன்

வெற்றித் திருமகளே,! வாயார வாழ்த்துகின்றேன். 

இப்புவியில் இணைந்த நாள் தொட்டு,இனிதாக-நீ

இன்னும் வாழ, இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன்,!