திங்கள், 12 ஜூலை, 2021

Bala Kanaka | Sagarasangamam Video Full Song బాల కనక | Kamal Hassan | Ja...

மூண்றாம் ஆண்டு நினைவு நாள்!

 மூண்றாம் ஆண்டு நினைவு நாள்! 


துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்து
இறந்தாரை எண்ணிக்கொண் டற்று.

(அதிகாரம்:நீத்தார் பெருமை குறள் எண்:22)
அன்னைமடியில்: 1936-06-11     ஆண்டவன் அடியில்:2018-07-12                 
திருமதி. வள்ளியம்மை  தெய்வநாயகம் 
(குணம் ரீச்சர்
                                 (ஓய்வு பெற்ற அதிபர்)                                         
கொண்டு வந்திருந்தால் தானே எதுவும் கொண்டு போவதற்கு 
ஈண்டு கொடுத்ததெதுவும்  இறுதி வரை  நிலைப்பதில்லை !
மாண்டு போன பின்பு   மற்றோரும்    நினைப்பதில்லை !!  
ஆண்டு  மூன்றானாலும் கொண்ட   அன்பு குறைய வில்லை.!!! 

 
                                                அருள்மொழி உருத்திரா
                                                    16/3,தர்மசேன வீதி 

                                                  கல்லடி மட்டக்களப்பு.