செவ்வாய், 16 பிப்ரவரி, 2010

இலங்கைச் சரித்திரம்-27

Posted by Picasaஇலங்கைச் சரித்திரம் முதல் பகுதிக்குச் செல்வதற்கு இங்கே அழுத்துங்கள்
எழுத்துக்கள் பெரிதாகத் தெரிவதற்கு
பக்கத்தின் மேல் மௌசை வைத்து அழுத்துங்கள்.வாசித்ததும் உங்கள் எண்ணத்தின்
வெளிப்பாடுகளை பின்னூட்டமாக இரண்டு வரி எழுதுங்கள். பக்கம் 28க்குச் செல்ல 

இலங்கைச் சரித்திரம் -26

Posted by Picasaஎழுத்துக்கள் பெரிதாகத் தெரிய மௌசைப் பக்கத்தின் மேல் வைத்து அழுத்துங்கள்.புதிதாகத் தொடர்பவர்கள் பகுதி ஒன்றில் இருந்து ஆரம்பியுங்கள்  இணைப்புக்கு இங்கே அழுத்துங்கள்பக்கம் 27 க்குச்  செல்ல