சனி, 10 டிசம்பர், 2022

சிரிக்கலாம் வாங்க,!

 இலங்கைப் பிரச்சனைகளில் நாங்கள் சிரிக்கவே மறந்து போயிட்டம்,கணவில் கூட

சிரித்ததாக ஞாபகம் இல்லை. முயற்சிக்காக...