சனி, 26 பிப்ரவரி, 2011

இப்படி இருந்தா?எப்படி இருக்கும்!


இப்படி இருந்தா?எப்படி இருக்கும்! உங்கள் மனதைத் தொட்டுச் சொல்லுங்கள்.
எத்தனை பேர் நினைக்கிறீர்கள்,இது,நல்ல புத்திசாலித்தனம் என்று.வாய்ப் பூட்டு என்று சொல்கிறார்களே அது இதுதானா?இப்படி இருந்தா உலகம் எப்படி இருக்கும்.