சனி, 4 டிசம்பர், 2010

சிரிப்...பூ

சிரிப்...பூ.

நகைச்சுவை நடிகர் என்.எஸ்.கிருஷ்ணன் சிரிப்புக்குக் கொடுத்துள்ள விளக்கம்,உங்களையும் கவரும்,கேட்டு ரசியுங்கள்.