திங்கள், 2 ஜனவரி, 2023

சிறு நீரகக் கற்கள்.

பொதுவாக,மனிதர்களுக்கு  தெரியாமலே தங்களுடன் இருந்து வரும்,பயங்கரமான
நோய்களிலொன்று,இந்தச் சிறு நீரகக்கல் வளர்ச்சி. ஆண், பெண் என்ற பேதம்
பாராமல்,தாக்கக்கூடியது.பாதிக்கப்பட்டவர்களிடம் கேட்டால் தெரியும் இதன் கொடுமை என்ன வென்று,