ஞாயிறு, 11 செப்டம்பர், 2011

செல்வம் கூரையைப் பிய்த்துக்கொண்டு கொட்டும்,கிரகநிலை கொண்ட சாதகர் யார்?

செல்வம் கூரையைப் பிய்த்துக்கொண்டு கொட்டும்,கிரகநிலை கொண்ட சாதகர் யார்? 
எழுத்துக்கள் பெரிதாகத் தெரிய,உங்கள் மௌசை படத்தின்மேல் வைத்து கிளிக் பண்ணுங்கள்.

நன்றி:வீரகேசரி சோதிட ஆசிரியர் திருவோணம் அவர்கட்கு.