திங்கள், 30 செப்டம்பர், 2019

உலகளாவிய பட்டினி அட்டவணை (GHI)2018.

                                                         

உலகளாவிய பட்டினி அட்டவணை (GHI) என்பது உலகளாவிய, பிராந்திய மற்றும் தேசிய மட்டங்களில்  பட்டினியை விரிவாக அளவிட மற்றும் கண்காணிக்க வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு கருவியாகும். ஒவ்வொரு ஆண்டும்  பட்டினியை எதிர்ப்பதில் முன்னேற்றம் மற்றும் பின்னடைவுகளை மதிப்பிடுவதற்கு GHI மதிப்பெண்கள் கணக்கிடப்படுகின்றன. GHI பசிக்கு எதிரான போராட்டத்தைப் பற்றிய விழிப்புணர்வையும் புரிந்துணர்வையும் வளர்ப்பதற்கும், நாடுகளுக்கும் பிராந்தியங்களுக்கும் இடையிலான பட்டினியின் அளவை ஒப்பிடுவதற்கான வழியை வழங்குவதற்கும், பட்டினி  அளவு அதிகமாக இருக்கும் உலகின் கூடுதல் பகுதிகளுக்கு கவனம் செலுத்துவதற்கும், கூடுதல் முயற்சிகள் தேவைப்படும் இடங்களுக்கும் கவனம் செலுத்த வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.  பட்டினியை அகற்றுவது மிகப்பெரிய கடமை .

பட்டினியை அளவிடுவது சிக்கலானது. GHI தகவலை மிகவும் திறம்பட பயன்படுத்த, GHI மதிப்பெண்கள் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகின்றன என்பதையும் அவை எங்களால் என்ன செய்ய முடியும், என்ன சொல்ல முடியாது என்பதையும் புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது.

GHI ஐ அசெம்பிளிங் செய்தல்
GHI மதிப்பெண்கள் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகின்றன?
GHI மதிப்பெண்கள் மூன்று-படி செயல்முறையைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகின்றன, இது பசியின் பல பரிமாண தன்மையைப் பிடிக்க பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய தரவை ஈர்க்கிறது

முதலில், ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும், நான்கு குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி  மதிப்புகள் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன:

புரிந்துணர்வு: ஊட்டச்சத்து குறைபாடுள்ள மக்கள்தொகையின் பங்கு (அதாவது, அதன் கலோரி உட்கொள்ளல் போதுமானதாக இல்லை);

குழந்தைகளின்  ஆரோக்கியம் : ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளின் பங்கு வீணாகிறது (அதாவது, உயரத்திற்கு குறைந்த எடை கொண்டவர்கள், கடுமையான ஊட்டச்சத்துக் குறைபாட்டை பிரதிபலிக்கும்);

குழந்தை ஸ்டண்டிங்: தடுமாறிய ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளின் பங்கு (அதாவது, வயதுக்கு குறைந்த உயரத்தைக் கொண்டவர்கள், நீண்டகால ஊட்டச்சத்துக் குறைபாட்டை பிரதிபலிக்கும்); மற்றும்

குழந்தை இறப்பு: ஐந்து வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளின் இறப்பு விகிதம் (ஒரு பகுதியாக, போதிய ஊட்டச்சத்து மற்றும் ஆரோக்கியமற்ற சூழல்களின் அபாயகரமான கலவையின் பிரதிபலிப்பு).

இரண்டாவதாக, நான்கு கூறு குறிகாட்டிகளில் ஒவ்வொன்றிற்கும் 100 புள்ளிகள் அளவில் தரப்படுத்தப்பட்ட மதிப்பெண் வழங்கப்படுகிறது, இது சமீபத்திய தசாப்தங்களில் உலக அளவில் காட்டிக்கான அதிகபட்ச கண்காணிப்பு மட்டத்தின் அடிப்படையில்.

மூன்றாவதாக, ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் GHI மதிப்பெண்ணைக் கணக்கிடுவதற்கு தரப்படுத்தப்பட்ட மதிப்பெண்கள் திரட்டப்படுகின்றன, ஒவ்வொன்றும் மூன்று பரிமாணங்களுடன் (போதிய உணவு வழங்கல்; குழந்தை இறப்பு; மற்றும் குழந்தை ஊட்டச்சத்து குறைபாடு, இது குழந்தைகளின் தடுமாற்றம் மற்றும் குழந்தை வீணடிக்கப்படுவதற்கு சமமாக அமைந்துள்ளது) சமமான எடையைக் கொடுக்கும்.

இந்த மூன்று-படி செயல்முறை 100-புள்ளி GHI தீவிரத்தன்மை அளவிலான GHI மதிப்பெண்களில் விளைகிறது, இங்கு 0 சிறந்த மதிப்பெண் (பசி இல்லை) மற்றும் 100 மிக மோசமானது. நடைமுறையில், இந்த உச்சநிலைகள் எதுவும் எட்டப்படவில்லை. 0 இன் மதிப்பு என்பது ஒரு நாட்டில் மக்கள்தொகையில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடுள்ள மக்கள் இல்லை, வீணடிக்கப்பட்ட அல்லது தடுமாறிய ஐந்து வயதுக்கு குறைவான குழந்தைகள் இல்லை, ஐந்தாவது பிறந்தநாளுக்கு முன்பு இறந்த குழந்தைகள் இல்லை என்பதாகும். 100 இன் மதிப்பு, ஒரு நாட்டின் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு, குழந்தை வீணடிக்கப்படுதல், குழந்தை தடுமாற்றம் மற்றும் குழந்தை இறப்பு நிலைகள் ஒவ்வொன்றும் சமீபத்திய தசாப்தங்களில் உலகளவில் காணப்பட்ட மிக உயர்ந்த மட்டங்களில் உள்ளன என்பதைக் குறிக்கும். GHI தீவிரத்தன்மை அளவுகோல் பசியின் தீவிரத்தை காட்டுகிறது - குறைந்த அளவிலிருந்து மிகவும் ஆபத்தானது - சாத்தியமான GHI மதிப்பெண்களின் வரம்போடு தொடர்புடையத
''பட்டினிக் கொடுமை ” என்றால் என்ன?
பட்டினியின் கொடுமை  சிக்கல் சிக்கலானது, அதன் பல்வேறு வடிவங்களை விவரிக்க வெவ்வேறு சொற்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

போதுமான கலோரிகளின் பற்றாக்குறையுடன் தொடர்புடைய துயரத்தைக் குறிக்க பட்டினி  பொதுவாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் உணவு மற்றும் வேளாண்மை அமைப்பு (FAO) உணவு இழப்பு அல்லது ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை வரையறுக்கிறது, ஏனெனில் அந்த நபரின் பாலினத்தை கருத்தில் கொண்டு ஒவ்வொரு நபரும் ஆரோக்கியமான மற்றும் உற்பத்தி வாழ்க்கை வாழத் தேவையான குறைந்தபட்ச உணவு ஆற்றலை வழங்க மிகக் குறைந்த கலோரிகளை உட்கொள்வது. , வயது, அந்தஸ்து மற்றும் உடல் செயல்பாடு நிலையைப்  பொறுத்து .

ஊட்டச்சத்து குறைபாடு கலோரிகளுக்கு அப்பாற்பட்டது மற்றும் பின்வருவனவற்றில் ஏதேனும் குறைபாடுகளைக் குறிக்கிறது: ஆற்றல், புரதம் மற்றும் / அல்லது அத்தியாவசிய வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள். ஊட்டச்சத்து குறைபாடு என்பது அளவு அல்லது தரம், நோய்த்தொற்றுகள் அல்லது பிற நோய்களால் ஊட்டச்சத்துக்களை மோசமாகப் பயன்படுத்துதல் அல்லது இந்த காரணிகளின் கலவையின் அடிப்படையில் போதுமான அளவு உணவை உட்கொள்வதன் விளைவாகும். இவை வீட்டு உணவுப் பாதுகாப்பின்மை உள்ளிட்ட பல காரணிகளால் ஏற்படுகின்றன; போதிய தாய்வழி உடல்நலம் அல்லது குழந்தை பராமரிப்பு நடைமுறைகள்; அல்லது சுகாதார சேவைகள், பாதுகாப்பான நீர் மற்றும் சுகாதாரத்திற்கான போதிய அணுகல்.

ஊட்டச்சத்துக் குறைபாடு ஊட்டச்சத்து குறைபாடு (குறைபாடுகளால் ஏற்படும் சிக்கல்கள்) மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு (சமநிலையற்ற உணவுகளால் ஏற்படும் சிக்கல்கள், நுண்ணூட்டச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை குறைவாக உட்கொள்வது அல்லது இல்லாமல் தேவைகள் தொடர்பாக அதிக கலோரிகளை உட்கொள்வது போன்றவை) குறிக்கிறது.

இந்த அறிக்கையில், “பட்டினி ” என்பது நான்கு வகை  குறிகாட்டிகளின் அடிப்படையில் குறியீட்டைக் குறிக்கிறது. ஒன்றாக எடுத்துக்கொண்டால், வகை  குறிகாட்டிகள் கலோரிகளிலும் நுண்ணூட்டச்சத்துக்களிலும் உள்ள குறைபாடுகளை பிரதிபலிக்கின்றன.

                                                                           

கடுமையான பசி கொண்ட 45 நாடுகளில் இந்தியாவும் உள்ளது.
சீனா (25), நேபாளம் (72), மியான்மர் (68), இலங்கை (67), பங்களாதேஷ் (86) ஆகிய நாடுகளை விட இந்தியா தனது அண்டை நாடுகளுக்கு கீழே உள்ளது.
உலகில் சுமார் 124 மில்லியன் மக்கள் கடுமையான பட்டினியால் பாதிக்கப்படுகின்றனர், இது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 80 மில்லியனில் இருந்து அதிகரித்தது.
உலகம் முழுவதும் சுமார் 151 மில்லியன் குழந்தைகள் குன்றியிருக்கிறார்கள் மற்றும் 51 மில்லியன் வீணடிக்கப்படுகிறார்கள்.
ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட 5 குழந்தைகளில் 1 பேராவது வீணடிக்கப்படுகிறார்கள்.
இந்தியா மூன்று அளவுருக்களில் முன்னேற்றத்தைக் காட்டியுள்ளது.
மக்கள்தொகையில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு உள்ளவர்களின் சதவீதம் 2000 ல் 18.2 சதவீதத்திலிருந்து 2018 ல் 14.8 சதவீதமாகக் குறைந்துள்ளது.
குழந்தை இறப்பு விகிதம் இதே காலகட்டத்தில் 9.2% முதல் 4.3% வரை பாதியாக குறைந்துள்ளது.
அதே நேரத்தில் குழந்தை ஆரோக்கிய நிலைமை  54.2% இலிருந்து 38.4% ஆக குறைந்துள்ளது.