புதன், 12 செப்டம்பர், 2012

ஏழையும் பணக்காரனும்  கேலிச் சித்திரம் 

ஏழையும் பணக்காரனும்  கேலிச் சித்திரம் My India Pictures
எப்பவுமே ஏழைகளுக்கு  முதலிடம்தான் -