புதன், 31 ஆகஸ்ட், 2022

38ம் வருட திருமண நாள்.!!

 38ம்,வருட திருமண நாள்.!(31-8-2022)
"உருவத்தில் இளமை சென்று முதுமை வந்தாலும்-நம்

உள்ளத்திலே முதுமை சென்று இளமை உண்டாகும்."#38#year#anniversary #wedding #