ஞாயிறு, 21 பிப்ரவரி, 2010

கருணா அம்மானுக்கு தேசியப் பட்டியலில் இடம்

ஒன்பது வயதுச் சிறுமிக்கு நடந்த கொடூரம்


21/02/2010/ வீரகேசரியில் வந்த செய்தி.திகிலிவட்டை கற்பழிப்பு எழுத்துக்கள் பெரிதாகத் தெரிய மௌசைப் பக்கத்தின் மேல் வைத்து அழுத்தவும். .