புதன், 19 அக்டோபர், 2011

சொந்த வீட்டில் வசிக்கும் அதிர்ஷ்டம் !


சொந்த வீட்டில் வசிக்கும் அதிர்ஷ்டம் !
எவருக்குத்தான் ஆசையில்லை சொந்த வீட்டில் வாழ்வதற்கு,அதற்கும் ஒரு கிரக அமைப்பு இருக்க வேண்டும் நமது ஜாதகத்தில்,முயற்சி செய்து பாருங்கள்  
நன்றி:வீரகேசரி சோதிட ஆசிரியர் திருவோணம்.

ஞாயிறு, 2 அக்டோபர், 2011

சனிவாரி வழங்கத் தொடங்கினால்,எவரால் தடுக்க முடியும்!.....

சனிவாரி வழங்கத் தொடங்கினால்,எவரால்  தடுக்க முடியும்!.....

சனிக் கிரகத்தின் பெருமையையும், அதன் காரகத்துவத்தையும்,சனியின் பார்வையால்,உண்டாகும் நன்மை தீமைகளையும்,விளக்கியுள்ளார்,ஆசிரியர் 
திருவோணம் வாசித்துப் பயன் பெறுங்கள்.நன்றி,வீரகேசரி சோதிட ஆசிரியர் திருவோணம்.