புதன், 26 ஆகஸ்ட், 2009

பண்ணிரண்டு கண்ணிருந்தும் பார்க்கவில்லையே !

புதுவை இரத்தினதுரையின் கவி வரிகள், கண்ணனின் இசை வடிவம் நீங்களும் கேளுங்கள்