புதன், 26 ஜனவரி, 2011

திருப்புகழும்,கந்தசஸ்டி கவசமும்.


மன நிம்மதிக்கும், மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலைக்கும்,இந்த இசைத்  தொகுப்பைக் கேட்டுப்
 பாருங்கள்.மன நிம்மதியும்,மன நிறைவும் நம்மைத்தேடி  வருவதைப் போன்ற வுணர்வும் ஏற்படும்.எல்லாம் நமது  மனதைப் பொறுத்ததுதான்.முயற்சி பண்ணிப் பாருங்கள். இன்னும் ஏராளமான மதம் சம்பந்தமான,பாடல்களும் சினிமாப் பாடல்களும்
இங்கே,இலவசமாகக் கேட்கலாம்,விரும்புவர்களுக்கும்  அனுப்பலாம்.  .