வெள்ளி, 8 நவம்பர், 2019

சஜித்திடம் 30 கோடி ரூபாவை கூட்டமைப்பு பெற்றுள்ளது - காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் உறவுகள் | Virakesari.lk

சஜித்திடம் 30 கோடி ரூபாவை கூட்டமைப்பு பெற்றுள்ளது - காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் உறவுகள் | Virakesari.lk: சஜித்திடம் 30 கோடி ரூபாவை கூட்டமைப்பு பெற்றுள்ளது - காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் உறவுகள்

ஜனாதிபதி தேர்தல் கருத்துக் கணிப்பு !

ஜனாதிபதி  தேர்தல்  கருத்துக் கணிப்பு !


தினகரன்  பத்திரிக்கை கருத்துக் கணிப்பு, முடிந்தால் நீங்களும்  வாக்குப் பண்ணிப் பாருங்கள்  வாக்களிக்க இங்கே செல்லுங்கள்  பக்கத்தின்  அடிப்
பக்கத்தில்  இதைக் காணுங்கள்