ஞாயிறு, 5 ஏப்ரல், 2015

நிகரில்லா இளமைப் பாடகி ஜெசிக்கா ஜூட் !

suநிகரில்லா  இளமைப் பாடகி ஜெசிக்கா ஜூட் -பார்
புகழும்  இலங்கைத்   தமிழ் ஈழக் குயில்
நினைவில்  வைத்துப்  போற்ற வேண்டிய பொக்கிஷம்-முழு
நிறைவான  இன்பத்  தமிழுக்குப்  பாக்கியம் 


பெருமைப் பட வைத்த ஈழத்துத் தமிழ் மகள் -உலகைத்
திரும்பிப் பார்க்கவைத்த தமிழ் ஈழக் குயில் 
பாடட்டும் பல்லாண்டு, நீடு வாழாட்டும் நெஞ்சில் நிறைந்து -சேர்ந்து 
பாராட்டுவோம் எல்லோரும் படைதிரண்டு !


செந்தமிழில் பாடி சிறப்பு நீ  பெற்று - இனிய
சொந்தங்களைத் தேடி சீர் தனம் கொடுத்த
தங்கத்தமிழ்க் குயிலே தலை வணங்குகிறோம்-இந்த
தரணியில்  நீ இன்னும்  சிறக்க!

தன்மானத்  தமிழ் ஈழக்குயில் -செந்
தமிழுக்குத்  தலை வணங்கும் நீல மயில்
வான் பரப்பும் இல்லை, இவளுக்கு  எல்லை-இனி
வாழ்த்துங்கள் வாழட்டும் நூறாண்டு !

நிகரில்லா  இளமைப் பாடகி ஜெசிக்கா ஜூட்டின் ,விஜய் ரீ வி சூப்பர் சிங்கர் கடைசிப்  பரிசுப் போட்டி  நிகழ்ச்சியைப் பார்வையிட  இந்த லிங்கை  அழுத்துங்கள்

https://www.youtube.com/watch?v=XEv6o9T_viI