புதன், 21 அக்டோபர், 2009

நிலவு மகள் பாடினாள் நீல வானில் ஆடினாள்


மட்டுநகர் ஆதவன் இசைக்குழுவின் இனிய மீன் பாடுங்கானங்கள் பாடலை இயற்றிப் பாடியவர் திரு.ஞானப்பிரகாசம் தொடர்ந்து பாடுபவர் செல்வி ஞானப்பிரகாசம் இசை மட்டுநகர் ஆதவன் இசைக்குழு