செவ்வாய், 26 அக்டோபர், 2010

முட்டையில் எத்தனை வடிவங்கள்.

  மின் அஞ்சலில் வந்தது.. முடிஞ்சா செய்து பாருங்கள்.


பெண்னியல் நோய்கள்.(கர்பப்பை)

நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நோய்களில் பெண்னியல் நோய்களின் பங்கு அதிகமாகவே காணப்படுகிறது. இது பற்றிய அறிவும் அதன் தாக்கமும்,படித்தவர்களிடமும், படிக்காதவர்களிடமும்,குறைவாகவே காணப்படுகிறது. காரணம் இது பற்றிய விழிப்புணர்வு  அற்றதன்மையே. பெரிதாகத் தெரிய படத்தின் மேல் அழுத்துங்கள் .   


நன்றி:வீரகேசரி