திங்கள், 4 ஜனவரி, 2010

மரண அறிவித்தல்


Posted by Picasa
எனது தந்தையாரின் மரணச் சடங்கில் கலந்து கொண்டு,எங்கள் துன்பத்திலும்,துயரத்திலும் பங்கு கொண்ட அனைத்து உள்ளங்களுக்கும், கோடான  கோடி நன்றிகள்.