புதன், 3 நவம்பர், 2010

பெண்நோயியல் (சிறு நீர் சம்பந்தமான நோய்)


பெண்களுக்கு ஏற்படும் சிறு நீர் சம்பந்தமான நோய்களும், (urinary Incontinence )
அதற்குரிய நவீன சிகிச்சைகளும்.
நன்றி:வீரகேசரி